Valné zhromaždenie RPPK Nové Zámky

V Kultúrnom dome vo Svodíne sa 10. júna uskutočnilo Valné zhromaždenie Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Nové Zámky. Jedným z bodov programu bola aj voľba nových funkcionárov regionálnej komory.  
 
 
Dlhoročný predseda Ing. Ján Šimunek, PhD. sa rozhodol ukončiť svoju činnosť. Na aktívnej práci v štruktúrach komory sa podieľal už od jej založenia v roku 1992. Postupne pôsobil ako člen Dozornej rady, člen Predstavenstva, neskôr ako podpredseda Predstavenstva. V roku 2010 bol zvolený za predsedu Predstavenstva RPPK Nové Zámky.
 
Vďaka prínosu pre komoru si ho členovia opakovane zvolili aj v roku 2013 a 2016. Počas týchto rokov sa zúčastňoval všetkých dôležitých rokovaní na regionálnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni. Jeho zásluhou sa v okrese Nové Zámky opäť oživila tradícia okresných dožinkových slávností, zimných školení a pre deti základných a materských škôl sa komora spolupodieľala pri organizovaní Dňa mlieka. Za všetky jeho aktivity a prácu v prospech slovenského agropotravinárstva sa mu členovia komory počas Valného zhromaždenia poďakovali a popriali všetko najlepšie do ďalších rokov života.
 
 
Ing. Ján Šimunek, PhD. v Správe Predstavenstva zhrnul, čím všetkým sa komora zaoberala od posledného Valného zhromaždenia a taktiež sa v spomienkach vrátil aj k najdôležitejším momentom svojho pôsobenia v komore. Poďakoval všetkým, ktorí mu počas týchto rokov boli nápomocní. Žezlo predsedu odovzdal svojmu synovi Ing. Marekovi Šimunekovi, ktorého prítomní členovia jednohlasne zvolili do tejto funkcie. Novozvolený predseda počas diskusie vystúpil a poďakoval za zvolenie. Obzvlášť zdôraznil, že v spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky, a. s., v ktorej pôsobí od roku 2005, sa mu mimoriadne osvedčila symbióza staršej a mladšej generácie. Veľkú vďaku preto vyjadril najmä svojmu otcovi, popri ktorom nadobudol najväčšie skúsenosti. Novozvolený predseda RPPK Nové Zámky predstavil ciele do budúcnosti a vyzval prítomných členov na užšiu spoluprácu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce