Prezídium Policajného zboru udelilo poľnohospodárom výnimku na presun techniky

Prezídium Policajného zboru povoľuje výnimku podľa § 39 ods. 7 písm. a) zákona o cestnej premávke pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác.
 
 
Platnosť výnimky je od 1. júla 2019 do 30. novembra 2019. V prípade, ak sa za vozidlom vytvorí kolóna vozidiel, je vodič vozidla povinný umožniť jeho bezpečné predchádzanie.

Ak si to však bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo mu prikázať smer jazdy. 
 
Prezídium Policajného zboru výnimku povolilo:
 
§ 39 ods. 7 písm. a)
Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí 

a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať, 

1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a 
2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín
 
SPPK požiadala o udelenie výnimky na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR 27.05.2019, na ktorom presadzovala legislatívnu zmenu § 39 ods. 7 písm. a) cit. zákona s cieľom vypustiť predmetné obmedzenie jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác.
 
Keďže legislatívny proces trvá určitú dobu, komora požadovala, aby sa v čase prebiehajúceho legislatívneho procesu novely zákona, udeľovali výnimky podľa § 140 cit. zákona, minimálne do 15. novembra. 
 
Zúčasnené strany s požiadavkou komory súhlasili.
 
Návrh novely cit. zákona, ktorou by malo dôjsť k vypusteniu predmetného zákonného obmedzenia jazdy z právneho poriadku SR, bol schválený vládou SR 19.06.2019. Čaka sa na jeho predloženie Národnej rade SR.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce