Únia potravinárov Slovenska

Júlové zasadnutie Únie potravinárov Slovenska sa venovalo viacerým zásadným témam.
 
 
Členovia únie podľa jednotlivých potravinárskych sektorov diskutovali o zámere rezortného ministerstva zmeniť súčasný vizuál Značky kvality SK za jeho novú podobu. Únia potravinárov Slovenska sa dohodla, že požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zvolanie ďalšieho zasadania pracovnej skupiny k tejto téme.
 
Členovia ÚPS sa vyjadrili aj k pripravovanému Strategickému plánu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Podľa nich totiž Strategický plán podrobne nerieši potravinársku výrobu. Únia potravinárov Slovenska preto podporuje názor Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, aby sa na pôde ministerstva pôdohospodárstva presadilo doplnenie pripravovaného Strategického plánu k SPP o samostatný špecifický cieľ zameraný na podporu potravinárskeho priemyslu v SR.   
 
Únia potravinárov Slovenska diskutovala aj o Národnom potravinovom katalógu a treťom odbytovom reťazci a jej členovia sa vyjadrili aj k účasti na výstavách Agrokomplex 2019 a Grüne Woche.
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce