Predstavenstvo SPPK v Mojmírovciach

Predstavenstvo prerokovalo výsledky 72. stretnutia zástupcov agrárnych komôr krajín V4, na ktorom sa zúčastnil aj generálny sekretár COPA COGECA Pekka Pesonen.
 
 
Na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu sa na tvorbe nových európskych politík bude podieľať veľký počet nových poslancov. Je to na jednej strane riziko, na druhej strane šanca využiť potenciál novozvolených poslancov a priniesť nový dynamickejší duch aj pri kreovaní prvkov budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Osobitne dôležité bude obsadenie pozícií v príslušných, pre poľnohospodársko-potravinársky sektor významných výboroch, COMAGRI a COMENVI. Predstavitelia SPPK aj v spolupráci s ostatnými partnermi v rámci V4 budú preto vyvíjať úsilie, aby v týchto výboroch pracovali odborníci, ktorým záleží na budúcnosti a udržateľnosti prioritného postavenia poľnohospodárstva a potravinárstva v EÚ.
 
Ako povedal predseda SPPK Emil Macho, musíme byť pripravení na nový pohľad na poľnohospodársku politiku a na to, že bude čím ďalej tým viac zelenšia, t.j. priateľskejšia k životnému prostrediu. „Do konca septembra SPPK vypracuje strategický dokument, v ktorom zadefinuje svoje priority a vypracuje konkrétne kroky a opatrenia vo vzťahu k novej SPP“, dodal E. Macho.
 
 
Predstavenstvo SPPK riešilo aj aktuálne podnety z regiónov. V tejto súvislosti poverilo predsedu SPPK Emila Macha a člena predstavenstva Mareka Šimuneka rokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o možnosti predĺženia platnosti STK pre poľnohospodárske stroje zo súčasných dvoch na štyri roky.
 
Predstavenstvo sa venovalo aj aktuálnemu problému s vynímaním nespevnených plôch pod lyžiarskymi vlekmi a letiskami, ktorý uvažuje aj o spätnom vracaní už pridelených finančných prostriedkov zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
 
Predstavenstvo  SPPK rokovalo aj o účasti SPPK na výstave AGROKOMPLEX 2019, o stretnutí predstaviteľov stredoeurópskych poľnohospodárskych samospráv v Bábolne v Maďarsku a aj o rokovaní Konzorcia s Českou republikou a novozvolenými poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce