Pracovná skupina pre mlieko a mliečne výrobky, 5. júla 2019

Riadenie rizík v mliečnom sektore:
 
  • Súvislosti a základné informácie o riadení rizík komoditných búrz pre mliekarenský priemysel (druhy zaistenia cien, skúsenosti s modelmi zaisťovania cien na burze, atď.)
  • Vykonávanie zaistenia cien mlieka s novými kontraktmi EEX pre mlieko a existujúce možnosti zaistenia cien EEX v praxi (druhy zmlúv pre poľnohospodárov, suma účtovania za zaistenie cien mlieka, atď.)
  • Rôzne
Úvodnú prezentáciu predniesli Holger D. Thiele (Inštitút potravinárskej ekonomiky, Kiel) a Florian Hildebrand (H. J. Kiefer GmbH, Bad Kreuznach).
Ceny mliečnych výrobkov vykazujú veľkú volatilitu (kolísavosť) než iné komodity, najväčšie výkyvy sa týkajú sušeného odstredeného mlieka a masla. Zmeny celosvetovej výroby mlieka sú spôsobené klimatickými podmienkami a oneskorenou reakciou na zmeny trhových cien v odvetví mlieka. Dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi svetový dopyt po mlieku sú celková ekonomická situácia (napr. v Číne) a cena ropy. Kolísanie cien mlieka sa v EÚ stáva novou normou, treba počítať s ďalším nárastom fluktuácie cien a celkovou zmenou ekonomického prostredia v mliekarenskom sektore. Profesionálne riadenie rizík pre európskych výrobcov a spracovateľov mlieka sa preto stáva nutnosťou.
 
Prehľad búrz s komoditnými zmluvami o termínovanom obchode (futuritné zmluvy) pre mliečne výrobky: CME, EEX, NZX, EURONEXT. Čo sa týka objemu obchodovania, v Európe je lídrom EEX. Účastníkmi EEX  sú poľnohospodári vyrábajúci mlieko, spracovatelia potravín, prevádzkovatelia mliekarní, obchodníci, vyvážajúce spoločnosti, stravovacie služby, atď. Futuritné zmluvy predstavujú štandardizované derivátové finančné zmluvy, ktoré zaväzujú kupujúceho k nákupu aktív alebo predávajúceho k predaju aktív (obaja majú vopred určený dátum na dokončenie transakcie a určenú cenu). Je to právne záväzná zmluva o fyzickom dodaní komodít k určitému dátumu v budúcnosti. Zaisťovacie riziko u futuritných zmlúv umožňuje účastníkom „uzamknúť” v budúcnosti cenu podkladového aktíva/komodity.
 
Možnosti riadenia rizík pre výrobcov: platby za mlieko od mliekarní, programy fixných cien (na 12 mesiacov) od mliekarní, riadenie jednotlivých komoditných kurzových rizík.
 
Komoditné burzy majú dlhú tradíciu a ponúkajú poľnohospodárom i ďalším stranám vynikajúci nástroj na riadenie rizík. V súčasnej dobe neexistuje žiadna komodita, ktorá nie je zaistená prostredníctvom termínových búrz. Futuritné zmluvy môžu byť využité pri nákupe i predaji na zníženie volatility cien, zvyšujú pružnosť podnikov v reakcii na rýchle sa meniace podmienky. Keďže sú pre všetkých účastníkov trhu s mliekom nové, je potrebné vzdelať poľnohospodárov a spracovateľov v oblasti riadenia rizík. Inštitút potravinárskej ekonomiky začal v roku 2012 školenia o mliečnych výrobkoch pre mliekarne a výrobcov mlieka, od roku 2013 spolu s inými organizáciami prevádzkuje nový nástroj pre vzdelávanie v oblasti futuritných zmlúv týkajúcich sa mlieka a mliečnych výrobkov – preškolených bolo už viac než 2 500 výrobcov a spracovateľov mlieka v 30 regiónoch DE.
 
Aktuálny stav týkajúci sa SPP
 
Rumunské predsedníctvo nedosiahlo ani čiastočnú zhodu všetkých členských štátov (prekážky: brexit, nejasná podoba Viacročného finančného rámca, atď.) ohľadom vlastnej SPP. Sekretariát Copa pracuje na dokumente (návode) na prípravu strategických plánov SPP.
 
Rôzne
 
V rámci tohto bodu zaznela obava ohľadom sporu o subvenciu výroby lietadiel medzi USA a EÚ. Panujú obavy z vyostrenia obchodných sporov (zverejnil sa dodatočný zoznam tovaru, napr. olivy, talianske syry a škótska whisky) a následného dopadu na vývoz európskych mliečnych výrobkov (maslo a syry) do USA.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce