Pracovná skupina pre prezídiá COPA a COGECA, 13. júna 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Prezídium COGECA:
 
Predsedá Thomas Magnusson.
Prehľad aktivít a hlavných výstupov je k dispozícii na webe Agri Info.
 
Výmena názorov s Juhom Haikkiläm (DG CONNECT) o činnostiach DG CONNECT ohľadne budúcnosti poľnohospodárstva
 
Umelá inteligencia sa stáva súčasťou každodenného života, no jej zavádzaním vzniká mnoho etických aj právnych problémov. Preto Európska komisia začala spoluprácu s členskými štátmi s cieľom vzájomne koordinovať činnosť v oblasti umelej inteligencie. Dňa 10. apríla 2018 členské štáty  a Nórsko podpísali prehlásenie o spolupráci. EÚ taktiež podporuje navýšenie investícií do výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie minimálne o 20 mld. eur do konca roku 2020.
 
Komisia v júni 2018 zriadila skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorú tvorí 52 nezávislých expertov zastupujúcich akademickú obec, priemysel a občiansku spoločnosť. Tí v apríli 2019 publikovali etické pokyny pre vývoj a využívanie  umelej inteligencie, ktoré teraz Komisia plánuje overiť tak, aby boli uplatniteľné v praxi.
 
Umelá inteligencia môže prospievať rade sektorov,  poľnohospodárskemu napr. v boji proti klimatickej zmene. Problém je však v nedostatočnom pokrytí vidieckych oblastí internetom.
 
Diskusia: GR poukázalo na nedostatok informácií o najmodernejších technológiách, ktoré majú poľnohospodári, PL vraví o problémoch s pripojením na internet v niektorých oblastiach, FR poukázalo na problematiku vlastníctva dát. PT upozorňuje na limity využitia najmodernejších technológií vplyvom nedostatočne flexibilnej legislatívy.
 
Aktuálna situácia týkajúca sa legislatívneho procesu SPP
 
Keďže doteraz nedošlo ani k čiastočnej zhode o základných prvkoch SPP, rumunské predsedníctvo behom budúceho rokovania Rady pre poľnohospodárstvo (18. 6.) zverejní iba správu o pokroku týkajúcu sa 3 legislatívnych návrhov Nariadení: o strategických plánoch SPP, o spoločnej organizácii trhu a horizontálnych otázkach.
 
Pri Viacročnom finančnom rámci EÚ síce existuje politická vôľa dosiahnuť dohodu do konca roka 2019, ale z dôvodu nejasností okolo brexitu ostáva tiež nepravdepodobná.
 
Keďže kvôli novozvoleným europoslancom dôjde k zmene spravodajcov správ k strategickým plánom SPP (E. H. García nebola zvolená) a k spoločnej organizácii trhu (E. Andrieu sa uchádza o členstvo vo výbore ENVI), proces schvaľovania správ k SPP po roku 2020 vo výbore AGRI zostáva nejasný.
 
Informácie a výmena názorov ohľadom obchodu
 
Mercosur: Ďalšie kolo rokovania by sa malo uskutočniť 17. – 24. júna 2019 v Bruseli, komplikovaná je najmä situácia v Brazílii, kde nie sú dodržiavané štandardy na úrovni EÚ.
 
USA: Pre USA je teraz v popredí záujmu obchodná dohoda s Čínou, ktorá bude mať určite dopad na ďalší vývoj dohody USA – EÚ.
 
Austrália: V júli sa uskutoční ďalšie rokovanie.
 
Nový Zéland: Pekka Pesonen je koncom júna pozvaný na návštevu Nového Zélandu.
 
Maroko: Marocká strana oficiálne pozvala 8 expertov za Copa a Cogeca do Maroka.
 
Informácie a diskusia o súčasnej situácii na trhu
 
Ovocie a zelenina: Komisia bude rokovať o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s minuloročnou krízovou situáciou v sektore.
 
Cukor: Komisia ustanovila skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa bude zaoberať vývojom trhu s cukrom v EÚ  po ukončení systému kvót, (1. zasadnutie 29. 1. 2019).
 
Obilniny: Minuloročná produkcia v EÚ bola podpriemerná (dôsledok sucha a zákazu prostriedkov na ochranu rastlín), EÚ stráca konkurencieschopnosť.
 
Olejniny: Ceny sú nižšie ako minulý rok, Copa a Cogeca preferujú import sóje z USA pred palmovým olejom z Malajzie a Indonézie.
 
Bravčové mäso: Celosvetový trh ovplyvňuje africký mor ošípaných v Číne.
Mlieko: Situácia v EÚ stabilná, ceny mierne poklesli.
 
Hovädzie a teľacie mäso: Ceny sú pod tlakom, problémom je aj brexit, import z Brazílie poklesol, z Argentíny stúpol.
 
Informácie a výmena názorov ohľadom:
 
  • výsledku eurovolieb
Zloženie jednotlivých výborov by malo byť známe 24. júna 2019, prvé plenárne zasadnutie prebehne 2. júla 2019. Sekretariát je pripravený diskutovať so všetkými proeurópskymi politickými frakciami.
 
  • lobbovania za Koordinačný nástroj pre menšinové použitie pesticídov
Sekretariát pokračuje v lobbovaní za ďalšie fungovanie (financovanie) tohto nástroja.
  • prípravkov na ochranu rastlín
Sekretariát informoval o účasti zástupcu spoločnosti Bayer (výrobca prostriedku Roundup) počas prezídia Copa 14. júna 2019. Pre Copa a Cogeca je kľúčová udržateľnosť európskej produkcie a skutočnosť, aby ani výrobcom v tretích krajinách nebolo umožnené používať prostriedky zakázané v EÚ.
  • programu Horizont Európa
Horizontálne a finančné otázky budú závislé od budúceho Viacročného finančného rámca EÚ pre obdobie 2021 – 2027, Komisia navrhuje rozpočet 100 mld. eur.
  • činností v oblasti klimatických zmien
Sekretariát pripravuje prvý návrh horizontálneho dokumentu k tejto problematike. Copa a Cogeca sa hlásia k cieľu maximálneho otepľovania o 1,5°C (namiesto 2,5 °C).
  • plánovania rozpočtu Copa a Cogeca
Sekretariát informoval o debate ohľadom rozpočtu v prípade vystúpenia britskej NFU a hradenia anglických materiálov, keďže jediná organizácia platiaca za tento jazyk vystúpi z EÚ. Finančný výbor sa tým bude zaoberať 25. júna 2019, konečné rozhodnutie by malo byť schválené počas septembrových prezídií.
  • konferencie Severná Amerika – EÚ
Témou budú technológie, medzinárodný obchod a vývoj poľnohospodárskych techník.
 
 
Spoločné prezídium COPA a COGECA:
 
Výmena názorov s Paolom de Castrom o novom legislatívnom období Európskeho parlamentu s ohľadom na európskych poľnohospodárov a poľnohospodárske družstvá
 
De Castro zhodnotil výsledky volieb v kontexte pokračovania reformy SPP po roku 2020, vo výbore AGRI bude 48 poslancov  (predtým 46), personálne obsadenie výborov bude známe začiatkom júla. V nasledujúcom období bude poľnohospodárstvo čeliť neistotám ako brexit alebo výška rozpočtu budúcej SPP. Europoslanec zdôraznil najmä nutnosť apelovať na členské štáty, aby zvýšili svoje príspevky do úniového rozpočtu na 1,3% HND.
 
Výmena názorov s komisárom Hoganom o súčasnom procese rokovania o budúcej SPP a ďalších možných dôležitých bodoch pre európske poľnohospodárske odvetvie
 
Podľa komisára Hogana musí byť SPP podporená silným rozpočtom, preto dúfa, že Viacročný finančný rámec EÚ bude prijatý v októbri tohto roka. Veľkými témami budú brexit aj obchodné dohody.
 
V diskusii uviedol, že Komisia zatiaľ nepracuje s plánmi na preklenovacie obdobie SPP a na otázku CZ o nevyužitých finančných prostriedkov na ekoschémy odpovedal, že tie zostávajú v národnej obálke každého štátu.
 
Otázkami naďalej zostávajú dopad brexitu na sektor hovädzieho mäsa (FR), nedostatočné kroky Komisie ohľadom AMO  a kritika fondu pre mimoriadne udalosti (obe BE).
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce