Pracovná skupina pre hydinu a vajcia, 15. júla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Vývoj trhu
 
Trh s hydinovým mäsom zaznamenal v roku 2018 silný nárast o 5%, ktorý pokračoval aj v 2019 (2%). Očakáva sa, že podobným tempom porastie aj spotreba mäsa na hlavu. Export rástol, predovšetkým do Južnej Afriky (40%) a Filipín. O 14 % rástol aj import do EÚ, hlavnými trhmi sú Thajsko a Brazília. Vzhľadom k očakávanej obchodnej dohode s Ukrajinou sa očakáva aj rast z tejto krajiny (tento rok takmer o 5%).
 
Podobne pozitívny trend je aj u vajec, trh rástol o 2,3%, najväčší rast exportu patril Japonsku, Thajsku a Južnej Kórei. Z pohľadu importu došlo k poklesu dovozu vajec (skoro o tretinu), hoci Ukrajina zostáva najväčším importérom.
 
Obchodné otázky a prístup na trh
 
Obchodná dohoda EÚ – Vietnam bola podpísaná 30. júna 2019, ratifikácia bude trvať ďalších 6 mesiacov. 
 
Dohoda EÚ – USA pomôže hlavne obchodu so sójou.
 
Dohoda EÚ – Mercosur predstavuje trh s asi 78 mil. spotrebiteľov, ale veľa štátov vníma problém s dodržovaním štandardov.
 
Ukrajina predstavuje problém kvôli mnohým nálezom salmonely.
 
Riadenie tarifných kvót – systém potrebuje revíziu, veľa štátov a ani EK nesúhlasia s novým návrhom.
 
 
Marketingové štandardy
 
Vo vzťahu k štandardom foie gras apelovala EK na zástupcov členských štátov, aby vyplnili dotazník Komisie k marketingovým štandardom a na jeho základe potom môže expertná skupina predložiť nový návrh štandardov.
 
Čo sa týka označovania pôvodu, v súčasnosti by mal byť výrobok označený miestom narodenia, chovu a porážky. Existujú rozdielne názory, či pokračovať v tomto označovaní a zaznela aj požiadavka, aby sa toto označovanie pôvodu vzťahovalo aj na králičie mäso.
 
Pri označovaní vajec by mala byť jasne označená krajina pôvodu (v EÚ/mimo EÚ), najmä s ohľadom na značný podiel importu z Ukrajiny. 
 
PAPS, dostupnosť vitamínu B2, pohoda a zdravie zvierat
 
PAPS je zvierací proteín, ktorý v tejto chvíli nemôže byť podávaný kuratám. Najneskôr začiatkom roka 2020 by malo byť umožnené používať nový druh proteínu z prasiat. Zároveň by bolo potenciálne možné akceptovať PAPS pre prasatá s kuracím proteínom.
 
Vitamín B2  vo vajciach a hubách stále nie je zaradený medzi dodatkové vitamíny, dopadové štúdie na zmenu definície prebehnú behom roka 2021/2022.
 
Platforma pre pohodu zvierat bude pokračovať až do roku 2021, zároveň sa v septembri 2019 končí kampaň Koniec klietkového chovu.
 
V Bulharsku a Dánsku sa vyskytli prípady HPAI (vtáčej chrípky) u divých vtákov, ale boli lokalizované a izolované.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce