Pracovná skupina pre lesníctvo, 11. júla 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Výsledky rokovania riaditeľov EÚ pre lesníctvo (EU Forest Directors) 4. – 6. júna
 
2019 v Gura Humorului v Rumunsku
 
Členom pracovnej skupiny krátko predstavili závery konferencie v Rumunsku, kľúčovými témami boli predovšetkým biodiverzita, otázka starostlivosti o staré lesy, rozvoj multifunkčných lesov. Špecifickou témou pre Rumunsko bola otázka vysokej zveri.
 
Výmena názorov na hodnotenie stratégie EÚ o biodiverzite a stratégie po roku 2020
 
 Špecifický workshop prebehol už v máji. S ohľadom na lesníctvo sa v rámci celkovej stratégie o biodiverzite venuje cieľ 3 (poľnohospodárstvo a biodiverzita), cieľ 5 (boj proti agresívnemu hmyzu) a cieľ 6 (pomoc v boji proti strate biodiverzity). Celková stratégia bude hodnotená v septembri.
 
Z pohľadu členských štátov ide o príliš ambicióznu štruktúru, ktorá bude ťažko dosiahnuteľná. Panujú obavy z nerovnakých podmienok pre štáty, problémom je aj rozdielna kvalita dát v členských štátoch.
 
Výsledky by mali byť prezentované v polovici roka 2020 a budú príspevkom do celkovej stratégie po roku 2020, ktorá sa uskutoční 2. apríla 2021.
 
Výmena názorov na iniciatívy komisára Hogana v oblasti lesníctva
 
Konferencia k lesníctvu sa konala 25. a 26. apríla 2019 a väčšina členov bola prítomná. Hogan prezentoval predovšetkým 3 základné koncepty: Iniciatívu „1 hektár”, význam lesníctva pre ďalšie generácie a Iniciatívu „Farm Carbon Forest”.  EK bude organizovať špecifický seminár 24. septembra 2019.
 
Výmena názorov na pozíciu Copa a Cogeca ku klimatickým zmenám a príspevku pracovnej skupiny pre lesníctvo
 
Priority Komisie sú vnímané ako príliš upäté a vedené spoločenským dopytom  po týchto prioritách. O prvom návrhu dokumentu by sa malo rokovať na stretnutí skupiny 23. septembra 2019 a 5. októbra 2019. Hlavnými myšlienkami by mal byť prínos lesníctva k absorbcii CO2 a nové metódy na zaistenie rastu výroby dreva.
 
Rokovanie o reforme SPP
 
Na rokovania o SPP má vplyv brexit, voľba nového komisára pre poľnohospodárstvo a diskusie o rozpočte EÚ.
 
Prípravné rokovanie k CDG
 
Prezentácia na tému biodiverzity prebehla zo strany ELO. Hlavným cieľom stratégie je zastavenie straty biodiverzity a súvisiacich ekosystémov v EÚ.  Celková stratégia by mala byť prezentovaná ku koncu roka 2020, hlavnými oblasťami stratégie by mali byť predovšetkým boj proti invazívnemu hmyzu, udržateľné rybárstvo a morský ekosystém, ochrana a obnova ekosystémov a boj proti strate biodiverzity.
 
Celkový balíček o udržateľnom financovaní sa rieši od roku 2016, akčný plán bol predstavený v marci 2018 a teraz prebiehajú diskusie v rámci technických pracovných skupín. Reakcia Copa a Cogeca sa očakáva 13. septembra 2019.
 
V dňoch 25. a 26. apríla 2019 sa konala konferencia Our Forests Our Future (Naše lesy – naša budúcnosť), podľa členov by sa mala lesníctvu venovať väčšia pozornosť.
 
V rámci návrhu rozpočtu EÚ predkladá Komisia rozpočet vo výške cca. 96 mld. eur, skoro polovica rozpočtu ide na II. pilier venovaný globálnym zmenám a priemyslovej konkurencieschopnosti. EK predpokladá zameranie na poľnohospodárstvo, prírodné zdroje a bioekonomiku v rámci klastra č. 6, rozpočet sa bude ešte upravovať.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce