Oznam PPA

Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO a AKZ), ekologické poľnohospodárstvo (EKO) a na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS) v roku 2014 a 2015
 
 
Na základe Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 09.09.2019 Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, ktorí vstúpili do plošných záväzkov (AEKO, EKO, LEKS) v roku 2014 a 2015 a /alebo do záväzku chov ohrozených druhov zvierat v roku 2015, že majú možnosť predĺžiť si viacročné záväzky aj na rok 2020 (pre AKZ do 30.4.2021) za týchto podmienok:
 
- podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2020, pri AKZ od 1.5.2020;
 
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa predkladá v termíne na to určenom na základe oznámenia o predkladaní žiadostí na rok 2020;
 
- žiadosť o platbu na predĺžené záväzky sa môže vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2019 a počet  dobytčích jednotiek (DJ) určených za rok 2018/2019, pričom žiadateľ musí pokračovať so všetkými záväzkami, ktoré realizoval v roku 2018/2019.
 
Termín na predloženie žiadosti o platbu na predĺžené záväzky platobná agentúra zverejní vo výzve na predkladanie jednotných žiadostí na rok 2020 na tomto webovom sídle.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce