Rokovalo Predstavenstvo SPPK

Členovia predstavenstva sa stretli na farme Hiadlovských, ktorá je známa výrobou dlho zrejúcich syrov a chovom hospodárskych zvierat (plemeno braunvieh a čierne hosteinske).
 
 
O regióne
 
Výmera poľnohospodárskej pôdy v okresoch Banská Bystrica a Brezno je podľa údajov Štatistického úradu viac ako 60 500 ha. Z tejto výmery 17 211 ha združuje RPPK BB. Podľa predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Petra Mikulinu, ktorý sa zúčastnil rokovania predstavenstva, je to téma, ktorej sa treba z dlhodobého hľadiska výraznejšie venovať.
 
Celý región, ktorý spadá pod pôsobnosť RPPK Banská Bystrica, sa nachádza v horských a podhorských oblastiach. Prevažná väčšina členov tamojšej regionálnej komory hospodári na menších výmerách okolo 700 ha, dva podniky pôsobia na poliach s rozlohou nad 2000 ha. Väčšina pôdy je zaradená do trvalých trávnatých porastov.
 
Členovia RPPK Banská Bystrica chovajú najmä hovädzí dobytok a ovce. Práve ovčiarstvo tu stavia na silnej tradícii z minulosti. Momentálne sa v regióne chová 35tisíc ks oviec a okolo 11 tisíc ks patrí členom komory. V oblasti sú traja spracovávatelia mliečnych produktov.
 
 
Podľa člena Predstavenstva SPPK za Banskobystrický kraj Mojmíra Haška patrí medzi najvypuklejší problém komory riešenie škôd spôsobených poľovnou zverou a téma vyňatia niektorých plôch z registra pôdnych blokov /tzv. ELPIS/
 
Témy predstavenstva
 
Členovia Predstavenstva SPPK sa venovali viacerým aktuálnym témam. V úvode informovali obaja podpredsedovia komory /Miroslav Štefček za poľnohospodárstvo a Marián Šolty za potravinárstvo/ o aktuálnej situácii na agropotravinárskom trhu.
 
 
Diskusia sa týkala aj prípravy štátneho rozpočtu na rok 2020, zákona o poľovníctve, zelenej nafty, ale aj monitoringu škôd spôsobených suchom, zverou, hrabošom a ľadovcom v r. 2019. Podľa aktuálnych informácií boli práve týmito 4 činiteľmi poškodené výmery v rozsahu 200tisíc ha, čo je približne 1/10 z výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.
 
AMO
 
Africký mor ošípaných sa naďalej rozširuje. Zväčšovanie výmery rizikových oblastí má priamy negatívny vplyv nielen na chovateľov ošípaných, ale aj na pestovateľov kukurice. Chovatelia, ktorí sú zahrnutí v infikovanej zóne, majú výrazné problémy s odbytom zvierat. K dnešnému dňu sú zaregistrované na porážanie zvierať z infikovanej zóny len dva bitúnky v trebišovskom okrese. Mäso od nich putuje na ďalšie spracovanie alebo predaj so špeciálnou štvorcovou značkou a môže byť uvedené len na slovenskom trhu. Podľa Alexandra Palágyiho, člena Predstavenstva SPPK, je pre chovateľov mimoriadne dôležité, aby sa u spotrebiteľa nevytvoril pocit, že kupujú infikované mäso. Toto mäso je pritom veterinármi preverené a zdravotne vyhovujúce a bezpečné. Aj napriek tomu chovatelia chcú, aby sa nariadenie o používanie štvorcovej pečiatky zrušilo.
 
Ako veľké riziko, o ktorom boli informovaní aj členovia predstavenstva, sa v súvislosti s africkým morom ošípaných ukazuje aj zber kukurice. Je vysoká pravdepodobnosť, že vyrušené diviaky sa kosením kukurice začnú premiestňovať aj na väčšie vzdialenosti, čím môžu zavliecť nákazu aj do iných oblastí.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce