Koniec chovu zvierat na kožušiny?

Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený legislatívny návrh, ktorého cieľom je zákaz chovať a usmrcovať kožušinové zvieratá výhradne alebo primárne na účely získania kožušín. Návrh, ktorý predložila poslankyňa Eva Antošová (SNS), prešiel na septembrovej schôdzi 1. čítaním. Návrh môže byť schválený ako celok na blížiacej sa októbrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
 
 
Navrhovaný zákaz chovu a usmrcovania zvierat na kožušiny sa týka zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky a králikov. Zákaz sa nevzťahuje na chov a usmrtenie králikov, pokiaľ sú ich kožušiny (vedľajší živočíšny produkt) využité na osobnú spotrebu chovateľa alebo jemu blízkych osôb.
 
V prípade existujúcich chovov sa navrhuje ich ukončenie najneskôr do 31. decembra 2022. Návrh teda ustanovuje aj prechodné obdobie tri roky na to, aby podnikajúci subjekt mal možnosť s čo najmenšími ekonomickými stratami chov ukončiť.
 
Predkladateľ v dôvodovej správe uvádza, že na území Slovenskej republiky je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pre rok 2017 celkovo 1 takýto chov, konkrétne chov norka amerického.
 
Dôvodom navrhovanej zmeny súčasného stavu sú vážne výhrady veľkej časti odbornej verejnosti. Tá poukazuje na zlý aktuálny stav, ktorý sa týka životnej pohody zvierat chovaných na kožušiny. Ďalšie odborné výhrady sú k samotnému stavu chovu. Pre svoju kožušinu sú totiž chované v podstate divo žijúce zvieratá, ktoré sa držia v klietkových chovoch. Podľa návrhu existujú aj závažné etické otázky, súvisiace s usmrcovaním zvierat v prípadoch, keď pre to neexistuje dôležitý ľudský záujem.
 
V prípade schválenia návrhu by sa tak Slovenská republika zaradila k 12 európskym krajinám – Spojené kráľovstvo, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Nórsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Rakúsko, Česká republika, ktoré sa rozhodli takýto chov priamo zakázať. Ústup od používania kožušín zaznamenáva aj módny priemysel, ktorý ich v súčasnosti využíva v minimálnej miere len vo forme ozdobných lemov, golierov a pod. Veľké značkové domy ( Gucci, Armani, Versace a i.) už dnes pravé kožušiny nahrádzajú ich syntetickými náhradami.  
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce