Svetové ceny pšenice medziročne klesli o 11%

Index cien potravín FAO dosiahol v septembri v priemere takmer 170 bodov, čo je takmer identická hodnota, akú mal v auguste. Index je však o 3,3 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka. V septembri prudko klesli ceny cukru, naopak stúpali ceny rastlinných olejov a mäsa. Index mlieka a mliečnych výrobkov klesol iba mierne, ceny obilnín ostali na hodnotách z minulého mesiaca.
 
 
»Index cien obilnín FAO dosiahol v septembri v priemere 157,6 bodu. Ide o takmer identickú hodnotu ako v predošlom mesiaci. Za rok však hodnota indexu poklesla o 3,9 %. Ceny pšenice boli v septembri v dôsledku prudkej obchodnej aktivity vyššie. Medziročne však klesli ceny o 11 %, vďaka dobrej ponuke komodity. Oproti minulému mesiacu klesli ceny kukurice. Stalo sa tak pre dobrú dostupnosť komodity z krajín južnej aj severnej pologule. Medzinárodné ceny ryže boli v septembri stabilné.
 
 
»Index cien rastlinného oleja FAO v septembri stúpol o 1,4 % a dosiahol v priemere 135,7 bodu. Rastúce ceny surovej ropy boli jedným z dôvodov prečo išli hore aj hodnoty pri rastlinnom oleji. Mierny nárast väčšinou odráža vyššie cenové ponuky palmových a repkových olejov, zatiaľ čo ceny sójového a slnečnicového oleja medzimesačne klesajú. Hodnoty palmového oleja vzrástli na základe stabilného dopytu po dovoze z Indie a Číny. Ceny repkového oleja poháňal zhoršujúci sa výhľad výroby v EÚ s silný dopyt na výrobu bionafty. Naopak, ceny sójového oleja a slnečnicového oleja poklesli z dôvodu slabého globálneho dopytu po dovoze a vyhliadok na veľké zásoby v čiernomorskom regióne.
 
 
»Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO zaznamenal v septembri mierny pokles a ustálil sa na hodnote 193,4 bodu. Index je tiež medziročne o 1,3 vyšší. V septembri klesali cenové ponuky pre syry a maslo. K poklesu prispelo mierne zvýšenie vývoznej dostupnosti, predovšetkým na Novom Zélande, kde sa produkcia mlieka blíži k sezónnemu vrcholu. Na druhej strane cenové ponuky odstredeného sušeného mlieka (SMP) a sušeného mlieka (WMP) posilňovali.
 
»Index cien mäsa FAO dosiahol v septembri v priemere 181,5 bodu, čo je o 0,8 percenta viac ako tomu bolo v auguste. V septembri naďalej klesali cenové ponuky ovčieho a hovädzieho mäsa. Ceny bravčového mäsa na medzinárodnom trhu znižovali a tlak na zvyšovanie vývozných dodávok v Európe bol taktiež nižší. Cenové ponuky pre hydinové mäso zostali v septembri stabilné.
 
 
»Index cien cukru FAO klesol v septembri o 3,9 % a dosiahol v priemere 168 bodov. Medzimesačný pokles bol vo veľkej miere spôsobený očakávaním dostatočných zásob cukru v dôsledku pozitívnych vyhliadok na produkciu pre nadchádzajúcu obchodnú sezónu 2019/20. Nižšie medzinárodné ceny energie v druhej polovici septembra tiež prispeli k poklesu medzinárodných cien cukru. Motivovali totiž výrobcov, aby znížili používanie cukrovej trstiny na výrobu etanolu, a to najmä v Brazílii.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
 
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce