100 rokov VÚEPP

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora roky spolupracuje s VÚEPP.
 
 
Pri tejto príležitosti Vám prinášame príhovor predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha, ktorý bol uverejnený v zborníku konferencie. Príhovorom sa predseda najsilnejšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku verejne poďakoval za príkladnú spoluprácu a vyzdvihol mimoriadny prínos výskumného ústavu pre fungovanie domáceho agropotravinárskeho sektora.
 
"Vážené dámy, vážení páni,
 
je nespochybniteľné, že bez cieleného, systematického a dlhoročné výskumu, bez udávania prognóz a trendov ekonomického vývoja v krajine a včasného informovania o možných výkyvoch na trhoch je nemožné zlepšovať výkonnosť akéhokoľvek odvetvia národného hospodárstva, poľnohospodárstva a potravinárstva nevynímajúc.
 
Obrovské a úprimné poďakovanie preto patrí všetkým bývalým a súčasným riaditeľom a zamestnancom Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorí prispeli nielen k storočnici tohto ústavu, šíreniu jeho dobrého mena, ale najmä svojimi fundovanými informáciami počas uplynulých desiatich dekád pomáhali pri určovaní ekonomického potenciálu vývoja chlebového odvetvia. 
 
 
Keďže práve agropotravinárstvo patrí vzhľadom na svoju zraniteľnosť v rámci jednotného európskeho trhu a voľného pohybu tovaru a vzhľadom na finančnú poddimenzovanosť v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie medzi najcitlivejšie odvetvia národného hospodárstva krajiny, úloha a opodstatnenosť Výskumného ústava ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva je v súčasnom období mimoriadne dôležitá.
 
Navyše, stojíme na historickom míľniku. Máme pred sebou prípravu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ktorej prípravu si nesmieme dovoliť podceniť. Berieme to ako výzvu, ako bude aj s našim prispením vyzerať život na vidieku, skladba poľnohospodárskych plodín a počet hospodárskych zvierat chovaných a pestovaných na takmer 2 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.
 
Témy, na ktoré sa musíme už najnovšie pozerať aj cez zelenú optiku. Nové zloženie Európskeho parlamentu a celosvetovo alarmujúci vývoj globálneho otepľovania to vyslovene predurčujú.
 
Životné prostredie, vzhľad krajiny, zmena klímy, zdravé potraviny, trvalá udržateľnosť. To sú všetko pojmy, ktoré idú ruka v ruke s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. My, poľnohospodári a potravinári, si chceme ešte viac uvedomovať svoju celospoločenskú zodpovednosť za vzhľad krajiny a životné prostredie. Zásadne to vieme ovplyvniť.
 
z prezentácie VÚEPP počas konferencie
 
Počas dnešnej konferencie budeme hovoriť nielen o možných dopadoch budúceho programovacieho obdobia na agropotravinárstvo, ale aj o konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov a potravinárov v európskom priestore a možnom potenciáli ich rastu nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj schopnosti presadiť sa vo väčšej miere na zahraničných trhoch.
 
Chcel by som sa preto poďakovať organizátorom konferencie, že aj s ich prispením budeme na tieto témy hľadať riešenia a spoznávať aktuálne prognózy vývoja trhu.
 
Zároveň želám vedeniu a všetkým zamestnancom Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva do ďalších rokov ich pôsobenia najmä veľa entuziazmu a stabilného pracovného zázemia, aby mohli aj naďalej pokračovať v ich mimoriadne dôležitej výskumnej a analytickej činnosti, s ktorou následne pracujú politici, štátne inštitúcie a samotní poľnohospodári a potravinári.“
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce