Sucho 2019

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s partnermi z CzechGlobe spolupracuje na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha dostupného na stránke www.intersucho.sk
 
 
Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.
 
Snahou pracovného kolektívu INTERSUCHO je od poľnohospodárov, ovocinárov, vinohradníkov, zeleninárov získavať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Do monitoringu dopadov sucha je možné zapojiť sa na stránke www.intersucho.sk – v časti „Zbierajte s nami údaje“.
 
Bonusy pre reportérov
 
 
Za spoluprácu pri zbere údajov kolektív INTERSUCHO ponúka rozšírenú detailnú predpoveď vývoja atmosférických zrážok, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu až na 9 nasledujúcich dní aktualizovanú každých 24 hodín, ktorá je dostupná len pre registrovaných užívateľov v podobe bonusových máp.
 
K ďalším bonusom patria bonusové grafy teploty vzduchu, atmosférických zrážok, rýchlosti vetra a vlhkosti vzduchu. Ide o grafy hodinovej predpovede na 9 dní dopredu počítané denne pre konkrétne miesto pôsobenia reportárov z 5 predpovedných modelov. Tie dostávajú aktívni reportéri denne e-mailom.
 
Zapojenie sa do monitoringu je anonymné, jednoduché a samotné vypĺňanie dotazníkov zaberie cca 5 minút týždenne. Veľmi dôležitá je pravidelnosť vyplňovania dotazníka, pretože bez nej nie je možné zaistiť konzistenciu mapového podkladu. I preto  sa prideľuje váha jednotlivým reportérom na základe pravidelnosti a spoľahlivosti hlásení.
 
Mapa dopadov sucha na vybrané plodiny, ktorá vzniká každý týždeň  na základe informácií z vyplnených dotazníkov, je k dispozícii na stránke www.intersucho.sk – v časti „Dopady na poľnohospodárstvo“. Je verejne dostupná, preto aj reportéri získavajú informácie o stave dopadov sucha v jednotlivých okresoch. Navyše, takéto informácie pomôžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase v určitom regióne. Informácie od expertov v praxi budú využité aj pri komunikácii so štátnymi inštitúciami a médiami. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nie len zo strany podnikov, ale aj štátnej správy.
 
Ocenili reportérov
 
 
Na tomto stretnutí si reportéri vymieňali svoje poznatky, postrehy so zamestnancami SHMÚ, ale aj štátnej správy. Na stretnutí boli ocenení najaktívnejší reportéri, poďakovanie patrí všetkým prispievateľom a kolektívu INTERSUCHO.
 
Opodstatnenosť tohto typu monitoringu každoročne narastá aj vo všetkých regiónoch Slovenska a poskytuje dôležité informácie pre všetkých zúčastnených, pretože sucho ohrozuje aj Slovensko.
 
Pridajte sa aj Vy k našej reportovacej sieti a svojimi hláseniami pomôžte poukázať na problém sucha vo Vašom regióne!
 
 
Spracované na základe informácií zo stránky  www.intersucho.sk a z priebehu stretnutia v Smoleniciach.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce