Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 26. novembra 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
Predsedá Mike Humbly. (UK).
 
Zelená dohoda pre Európu
 
Sekretariát stručne informoval o novej Komisii, UK svojho komisára nenominovalo, keďže sa v UK budú 12. decembra 2019 konať predčasné voľby. Nová Komisia začne svoje pôsobenie pravdepodobne po dnešnom hlasovaní. Prioritou predsedníčky je Zelená dohoda pre Európu, za ktorú je zodpovedný podpredseda Frans Timmermans (NL). Oznámenie Komisie o dohode by malo byť publikované 11. alebo 17. decembra 2019. V januári je naplánovaný workshop s členskými štátmi, vo februári verejná konzultácia. Hlavnými  prvkami Zelenej dohody z pohľadu poľnohospodárstva sú stratégie Z farmy na vidličku a  Biodiverzita 2030 a reforma SPP.
 
Copa a Cogeca na tému usporiadali 10. septembra 2019 tlačovú konferenciu a Timmermansovi zaslali list s pripomienkami.
 
SPP po roku 2020
 
Viacročný finančný rámec (VFR):  Ohľadom rokovania o VFR na obdobie 2021 – 2027 stále vládne neistota, časť vyčlenená na SPP predstavuje iba 0,3 % HNP. Navrhovaná reforma je pritom príliš komplikovaná a priemerný príjem poľnohospodárov v EÚ je stále pod 50 % celkovej úrovne.
 
Vzhľadom na zdržanie procesu reformy je pravdepodobné, že sa ustanoví prechodné  (1- alebo 2-ročné) obdobie a nová reforma začne platiť asi až od januára 2023.
 
V rámci diskusie iba FR prezentovalo prípravy strategického plánu. Tiež poukázalo na nízky navrhovaný rozpočet SPP – pri zohľadnení skutočných cien je pokles rozpočtu o 11 % v I. pilieri a o 22 % v II. pilieri.
 
Zelená architektúra: FR zástupca referoval o národnom pláne na podporu proteínových plodín s cieľom zaistiť rovnováhu medzi ich produkciou a dovozom. Zástupca ES referoval o trvalom boji s klimatickými zmenami, zástupca DE oznámil, že v DE nová stratégia pre proteínové plodiny prijatá nebola.
 
Riadenie rizík: Rokovalo sa predovšetkým o stabilizácii príjmu poľnohospodárov, o využití vzájomných fondov, o možnostiach kompenzácií pre špecifické sektory a o potrebnej výške k vyhradenému rozpočtu (len pre sektor mlieka by takýto rozpočet predstavoval 60 mil. eur.)
 
Globálny trh: potenciál Afriky, výmena názorov so Sébastienom Abisom (Club Demeter, FR)
 
Sébastien Abis informoval o najviac otvorených krajinách Afriky (Etiópia, Nigéria, Egypt, Maroko, Alžírsko). Vzhľadom na klimatické zmeny sa čísla budúcej migrácie odhadujú na 150 mil. ľudí ročne.
 
V afrických krajinách nie je rozvinutá infraštruktúra ani obchod, pôrodnosť je vysoká. Problémom je roztrieštenosť krajín a ich politická sila, celkový import v hodnote 35 mld. eur. Chýbajú investície do energií, infraštruktúr, kritický je stav vody a neustále navyšovanie populácie.   
 
Ekologické a obehové hospodárstvo (Galin Gentchev, DG AGRI)
 
Zástupca Komisie podal stručný prehľad integrácie primárnych výrobcov do ekologického hospodárstva so zvláštnym zameraním sa na zamestnanosť. SPP 2020+ by mala zohľadňovať sociálnu inklúziu a miestny rozvoj vidieckych oblastí. Komisia pripravuje workshop na tému rôznych foriem spolupráce a ich štruktúry.
 
Prezentácia členov o iniciatívach v oblasti uhlíkového hospodárstva
 
Sekretariát oznámil, že zatiaľ žiadny štát nepredložil špecifické návrhy ohľadom uhlíkového hospodárstva. Kvôli klimatickým zmenám začína byť čoraz ťažšie zachovať rovnakú výšku produkcie a otázne teda je, ako docieliť otepľovanie max. o 1,5 °C bez ohrozenia dostatočnej produkcie potravín. Samostatným problémom sú aj vodné zdroje a vodné hospodárstvo, ochrana pôdy, šľachtenie rastlín a pohoda zvierat.
 
Rôzne
 
NFU (UK) preložilo návrh na predĺženie doby použiteľnosti prostriedkov na ochranu rastlín zo 6 mesiacov na 12 v prípadoch, ak je príslušná látka zakázaná (prostriedky sú ešte na sklade/na trhu). Prítomné organizácie požiadavku podporili.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce