Pracovná skupina pre prezídium COPA, 29. novembra 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia:
 
Nedávne aktivity sekretariátu
Prezident Copa informoval o poslednom vývoji ohľadom európskeho rozpočtu v Nemecku, kde sa poľnohospodárske organizácie snažia cez nemeckú vládu navýšiť rozpočet  SPP na budúce obdobie. Ďalej informoval o plánovanej demonštrácii poľnohospodárov, ktorú za podpory Copa a Cogeca organizujú poľskí a litovskí farmári na 12. 12. 2019. Zástupcovia ES zdôraznili, že je nutné venovať sa neustále rastúcemu vplyvu mimovládnych organizácií, ktoré zneužívajú súčasnú situáciu a môžu stále tlačiť na zníženie rozpočtu na úkor SPP. Aj podľa FR by mala mať Copa pripravené akcie, na ktorých budú prezentované reálne údaje a skutočnosti.
 
Návrh na zmenu stanov statusu Copa
 
Sekretariát predstavil návrh na zmenu statusu Copa, ktorého hlavným cieľom je umožniť prezidentom Copa opakovane žiadať o zvolenie do funkcie. Návrh podporili FR, ES, HU, BE, SE, DE, AT a FI. Návrh odmietlo PL. Keďže nebol návrh jednomyseľne schválený, bude sa opäť hlasovať o 6 mesiacov.
 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
 
Podľa informácií budú všetky 3 časti legislatívneho balíčka prerokovávané spoločne a spoločne sa o nich bude hlasovať aj  na plenárnom zasadaní Parlamentu, ktoré sa očakáva v júni 2020. Vládne aj neistota ohľadom viacročného finančného rámca, čo limituje aj rokovanie o SPP.
 
Zelená dohoda pre Európu a Z farmy a vidličku
 
Zatiaľ ide o veľmi všeobecné prehlásenie Komisie, viac-menej pôjde o princípy, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Dohoda by mala byť predstavená 11. 12. 2019, v Parlamente 16. 12. 2019. 
 
Iniciatíva Z farmy na vidličku už bola predstavená, problematické sa javí definovanie jej  cieľov, napr. znižovanie PPP alebo redukcia objemu plastov. Na konci januára plánuje Komisia seminár s členskými štátmi.
 
Mercosur
 
Zástupcovia asociácií diskutovali so zástupcami DG TRADE, ktoré hneď na úvod zdôraznilo, že si je vedomé citlivosti dohody.
 
ES upozornilo na riziká dumpingových cien a na fakt, že pokým plocha poľnohospodárskej pôdy v EÚ klesla o 15 % , v krajinách Mercosuru v rovnakom období vzrástla o 200 %. IE dohodu tiež odmieta a aj PL podporilo prehľad ES a odmieta dvojaké štandardy v krajinách EÚ a Mercosuru. DE sa sústredilo na problematiku glyfosátu a chce vedieť, ako chce Komisia dohliadať na dovozy  a používanie týchto látok v krajinách Mercosuru. FI by privítalo aj reflexiu klimatickej politiky v dohode a podľa DK musí Komisia zaistiť rovnaké podmienky aj pre export do krajín Mercosuru.
 
Zástupkyňa DG TRADE  uviedla, že produkcia určená na trh EÚ musí spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Zdôraznila, že hrozby pre európskych výrobcov živočíšnych výrobkov nie sú spojené len s Mercosurom alebo inými krajinami a vo vzťahu ku glyfosátu a iným PPP uviedla, že rozhodnutie o budúcnosti glyfosátu nie je v rukách Komisie, ale v rukách členských štátov.
 
Rôzne
 
Brexit: Predčasné voľby prebehnú v UK 12. 12. 2019.
 
Situácia na trhu: Sekretariát žiada členov o aktualizáciu informácií o nákaze afrického moru ošípaných.
 
Zákaz glyfosátu v AT: AT poľnohospodári zvažujú právne kroky proti vláde, keďže AT  rozhodlo o skoršom zákaze glyfosátu v krajine, než je termín vypršania celoeurópskej licencie.
 
Lesníctvo: Prvý návrh pozičného dokumentu je na AgriInfo.
 
Udržateľné financovanie: Sekretariát informoval o vytvorení dočasnej skupiny k udržateľnému financovaniu a požiadal o nomináciu expertov do tejto skupiny.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce