Bilancia roka 2019: Repa a cukor

Zväzy a združenia, ktoré sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a ktoré sa zapojili do pravidelnej koncoročnej ankety, sa vyjadrili k trom otázkam. V prvej bilancii roka 2019 sa pozrieme na vertikálu cukrová repa a cukor, ktorá je jednou z mála plne funkčných vertikál a ktorá zabezpečuje 120% sebestačnosť vo výrobe cukru. 
 
 
Na otázky odpovedá Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok.
 
Aké boli pozitíva roka 2019?
 
Pozitívne sa vo vertikále prejavil konštruktívny prístup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k sektoru cukor-cukrová repa aj v tomto roku, v ktorom sa vyplatí viazaná podpora pre cukrovú repu. Pestovatelia cukrovej repy budú tiež opätovne podporení systémovou podporou v rámci zelenej nafty. Rovnako pozitívne vnímame rozhodnutie ministerstva o podporení cukrovej repy prostredníctvom projektu Rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby NPPC, kde máme garantovanú minimálne takú podporu, akú sme dostali v roku 2018. Zároveň dochádza k pomalému rastu spotových cien na trhu s cukrom v EÚ.
 
Aké boli negatíva roka 2019?
 
V roku 2019 pokračuje kríza v sektore spôsobená nízkymi cenami cukru, ktorá sa v plnej miere môže prejaviť  v nízkych cenách cukrovej repy. Navyše  už tri roky po sebe  sú výsledky pestovania na Slovensku negatívne ovplyvňované nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
 
Z hľadiska priemerných predajných cien cukru v EÚ možno rok 2018/2019 hodnotiť ako horší v porovnaní s rokom 2017/2018.  V číselnom vyjadrení došlo k poklesu predajnej ceny z 374 EUR/t (priemer 2017/18) na 319 EUR/t (priemer 2018/19), t.j. 15 % medziročný prepad cien cukru. Základná cena cukrovej repy v hospodárskom roku 2018/2019 vyplývajúca z predajných cien cukru sa pohybovala na úrovni 20 EUR/t. V porovnaní s minimálnou cenou cukrovej repy vo výške 26,29 EUR/t platnou do hospodárskeho roku 2016/2017 počas kvótového režimu predstavoval tento pokles takmer 25 %.
 
 
Čo očakávate od roka 2020 od štátu, čo by mala byť priorita budúcej vlády?
 
Sektor cukor-cukrová repa je v rámci agropotravinárstva na Slovensku  jediný, ktorý produkuje objemy na úrovni sebestačnosti s vysokou pridanou hodnotou. Preto očakávame od novej vlády systémovú podporu, ktorá zabezpečí prekonanie najhlbšej krízy, v akej sa kedy sektor nachádzal.  Kontinuita zaradenia cukrovej repy do schém viazaných platieb v rámci nového programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky ako aj pokračovanie programu podpory prostredníctvom notifikovanej štátnej pomoci zelená nafta dokáže garantovať produkciu domáceho cukru z domácej suroviny a tým zabezpečiť dostatok tejto strategickej suroviny pre obyvateľov Slovenskej republiky.
 
Pri stanovení podporných schém  novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky je žiaduce zabezpečiť  pre podporu produkcie na Slovensku maximálny podiel viazaných platieb a ich vyčlenenie zo stropovania priamych platieb. 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce