Bilancia roka: Mlynský priemysel

Slovenská spoločnosť mlynárov, ktorá je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, hodnotí rok 2019.
 
 
Aké boli podľa Vás pozitíva roka 2019 v oblasti, v ktorej pôsobíte a prečo?
 
Mlynský priemysel sa v roku 2019 kvalitou svojej produkcie podieľal na zabezpečovaní základnej výživy obyvateľstva potravinami z obilia. Bola dosiahnutá pomerne vysoká sebestačnosť v spotrebe mlynských výrobkov na Slovensku.  Vo svojom výrobnom portfóliu majú podniky produkty zodpovedajúce moderným výživovým požiadavkám, ako sú inovované múčne zmesi a instantné mlynské výrobky. Osobitnú pozornosť si u spotrebiteľov získavajú výrobky spájané s racionálnou výživou, ako sú celozrnné múky, múky Graham, klíčky, vločky, krúpy, otruby, ale aj múky z ovsa, pohánky a kukuričné múky. V mnohých výrobkoch je mlynský priemysel konkurenčne schopný aj na zahraničných trhoch.
 
Mlynský priemysel významnou mierou zabezpečuje zhodnocovanie domácej produkcie obilnín.
 
Aké boli podľa Vás negatíva roka 2019 v oblasti, v ktorej pôsobíte a prečo?
 
Nepodarilo sa zastaviť pokles výroby múky na Slovensku. Medzi  príčiny tohto stavu treba zaradiť trvalý pokles spotreby obilnín v hodnote múky na obyvateľa v SR od roku 2012. Vplyv naň má aj narastajúca tendencia dopekania mrazeného a zo zahraničia dovezeného chleba, pečiva a ostatných pekárenských výrobkov hlavne v obchodných reťazcoch.
 
Aj v roku 2019 bola v mlynskom priemysle zložitá ekonomická situácia. V rokoch 2015 a 2017 dosiahli mlyny stratu vyše 3 mil. eur, v roku 2018 sa strata zvýšila na 4,38 mil. eur. Významný vplyv na ekonomiku odboru má cena obilia (pšenica, raž), ktorá tvorí 70-80% výrobných nákladov na múku. Podnikateľským subjektom sa dlhodobo nedarí premietnuť rast cien  surovín, ale ani ostatných vstupov do odbytových cien mlynských výrobkov. Táto situácia je dlhodobo neudržateľná. Ekonomické prežitie mlynského priemyslu na Slovensku predpokladá hospodárenie bez strát, k čomu musí v rozhodujúcej miere prispieť aj objektívna cenová politika.
 
 
Čo očakávate od roka 2020 od štátu, čo by mala byť priorita budúcej vlády?
 
Priorita je vybudovať z mlynského odboru moderné výrobné odvetvie zabezpečujúce potravinovú bezpečnosť  v mlynských výrobkoch v SR a spracovanie čo najväčšieho podielu domáceho potravinárskeho obilia. Na modernizáciu výrobnej základne bude potrebné cielene zamerať aj využívanie európskych zdrojov pre SPP. Po vzore z okolitých krajín očakávame od štátnych orgánov, že budú hľadať a realizovať formy finančnej pomoci štátu potravinárskemu priemyslu vrátane mlynského priemyslu na prekrytie nerovnakého podnikateľského a ekonomického prostredia v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce