Aj pre potravinárov

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike zo základných domácich surovín za kľúčovú súčasť poľnohospodárskej politiky, nakoľko pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov.
 
 
V súčasnej dobe pripravuje Slovenská republika Strategický plán k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020. RPPS SR požaduje, aby výrobcovia potravín boli oprávnenými žiadateľmi o podporu, nakoľko podporu potravinárov umožňuje aj samotný právny rámec Európskej únie. Zároveň RPPS žiada, aby boli spracovatelia zahrnutí do plnenia strategických cieľov budúcej SPP v čo možno najširšom rozsahu.
 
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prepojené nádoby a jedno bez druhého nemôžu fungovať. Pre strategický rozvoj poľnohospodárskej politiky do budúceho plánovacieho obdobia je preto plánovanie potrieb, ktorého súčasťou nebude podpora domáceho spracovateľského priemyslu, absolútne neprijateľné. Slovenská republika si nemôže dovoliť opakovať chybu z minulosti v tom, že pri plánovaní použitia prostriedkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude financovať spracovanie potravín len okrajovo.
 
 
Pri príprave Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie je potrebné brať do úvahy aktuálny stav a skutočnosť, že potravinárstvo na Slovensku bolo v minulosti na periférii záujmu štátu. Je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby do budúcna vyplatené finančné prostriedky smerovali z veľkej časti aj do potravinárskeho priemyslu. Našim záujmom je odstraňovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní.  Na Slovensku zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia, ďalšie rozhodujúce odvetvia v dôsledku nedostatočnej konkurencieschopnosti doslova bojujú o prežitie.
 
Na zvrátenie tohto stavu preto Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR dôrazne požaduje zakomponovať podporu potravinárstva do Strategického plánu Slovenskej republiky k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ v čo možno najväčšej miere. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a realizovať ďalšie systémové opatrenia na rozvoj výroby potravín, vrátane úpravy potravinárskej legislatívy, odvodového a príplatkového zaťaženia a podpory zamestnanosti.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce