XXX. VZ RPPK Levice

Milan Halmeš, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice počas valného zhromaždenia uviedol: „Čaká nás mimoriadne dôležité obdobie: tvorba Strategického plánu SR na roky 2021-2027 a realizácia systémových opatrení štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva.“
 
M. Halmeš, predseda RPPK Levice bilancuje rok 2019
 
Bilancia jesenných plodín
 
Rok 2019 bol aj v levickom regióne poznačený už každoročnými následkami klimatických zmien. Nižšie úrody jesenných plodín zbierali tamojší pestovatelia pri slnečnici /o 8 % medziročne nižšia úroda/,  pri kukurici na zrno /medziročný pokles o 12 %/. Úrodou nepotešila ani cukrová repa s výnosom 56,94 t/ha, čo je od roku 2014 druhá najnižšia úroda. Sklamalo aj hrozno, s úrodou 2,74 t/ha sa medziročne prepadlo skoro o 40 %.
 
Nové výzvy
 
Jedným z hlavných odkazov delegátov valného zhromaždenia bola potreba pokračovať v reštarte domáceho agropotravinárskeho sektora a následnom zvyšovaní jeho konkurencieschopnosti. „Je nevyhnutné  prijímať ďalšie systémové opatrenia štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva. Nesmieme zabudnúť ani na systémové opatrenia pre rozvoj spracovania potravín, vrátane úpravy potravinárskej legislatívy, odvodového zaťaženia miezd a podpory zamestnanosti“, uviedol pred delegátmi predseda levickej komory Milan Halmeš.
 
Podľa predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice by mala byť prioritou v roku 2020 aj podpora pre zlepšenie kvality produkovaného mlieka, ide o tzv. Q mlieko po vzore Českej republiky.
 
„Našim spoločným záujmom musí byť odstraňovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní. Za 10 mesiacov roka 2019 bolo pasívne saldo v objeme -1,5 mld. eur, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 119,6 mil. eur /+8,6 %/. Na Slovensku zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia. Ďalšie rozhodujúce odvetvia v dôsledku nedostatočnej konkurencieschopnosti doslova bojujú o prežitie“, doplnil M. Halmeš.
 
E. Macho hosťom VZ
 
Z hľadiska európskej legislatívy je prioritou príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2020+ a strategického plánu. Prechodné obdobie bude trvať minimálne jeden rok /rok 2021 s možným predĺžením až do roku 2022/.
 
E. Macho, hosť XXX. VZ RPPK Levice 
 
Zákulisie príprav novej európskej politiky a jej finančného krytia /predsedovia vlád krajín EÚ budú koncom februára rokovať o viacročnom finančnom rámci/, aj pohľad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na pripravované zmeny priblížil delegátom hosť valného zhromaždenia, predseda SPPK Emil Macho.
 
„V Bruseli sa veľmi diskutuje aj o výške podpôr pre citlivé komodity. Európski ministri a premiéri sú za zachovanie viazaných platieb na úrovni 13+2%. Naše stanovisko je, že ich musíme zachovať minimálne na tejto úrovni. Inak budeme musieť otvoriť diskusiu o presune peňazí medzi piliermi. Z môjho pohľadu je kľúčová vec, kam budú plynúť podpory a ako uchopíme najmä 2. pilier, ktorý by mal byť o neprojektových podporách“, uviedol predseda Emil Macho.
 
 
„Čakajú nás parlamentné voľby, príprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky, hlasovanie o Viacročnom finančnom rámci. Uvidím, ako to všetko dopadne. Ale hlavne my sami musíme nájsť v sebe vnútornú silu, aby sme nedopustili opakovanie chýb z minulosti. Chýb, ktoré sa stali v dvoch programovacích obdobiach“, dodal Emil Macho.
 
V diskusnej časti valného zhromaždenia delegáti hovorili aj o problematike efektívnejšieho vzdelávania, a to aj v rámci duálneho systému v agropotravinárstve.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce