Rokovanie so stranou Za ľudí

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR sa 24. februára 2020 stretla s vedením politickej strany Za ľudí.
 
 
Za politickú stranu Za ľudí sa stretnutia zúčastnili: Michal Luciak, podpredseda, Miroslav Kollár, volený člen predsedníctva, Marek Krempaský, odborník na agropotravinárstvo.
 
Rokovania za RPPS SR sa zúčastnili: Emil Macho, predseda SPPK, Helena Patasiová, predsedníčka AKS, Jana Venhratová, výkonná riaditeľka PKS a Elena Štrpková, ZPDaOS.
 
Predseda SPPK E. Macho v úvode predstavil Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR a jej význam. Celé odvetvie sa nachádza v kľúčovom období pre agropotravinárstvo. Hovoril o nevyužitom potenciáli dvoch programovacích období. Pre Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR nie je kľúčová téma, koľko finančných prostriedkov poskytne Európska únia na podporu agropotravinárstva, ale ako sa zdroje budú rozdeľovať.
 
„Čo by sme mohli urobiť pre sebestačnosť? Treba kontinuálne a pravidelne riešiť systém a nastavovať rozumné schémy so silným záberom na potravinársky priemysel, ktorý musí byť kľúčový. Treba sa zamyslieť, čo dokážu poľnohospodári a štát urobiť, aby sa na vidiek začali ľudia vracať“, dodal E. Macho.  
 
 
Jana Venhartová, výkonná riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska hovorila o význame a podpore potravinárstva z pohľadu európskych krajín. „Potravinárstvo je najväčšie spracovateľské odvetvie vo vyše polovici štátov EÚ. Potravinárstvo je u nás v úzadí, čoho dôsledkom je 38% slovenských potravín, negatívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami v objeme 1,6 mld. eur. Saldo je tvorené potravinárskymi komoditami, teda pridaná hodnota sa tvorí v zahraničí. Potravinári potrebujú v priebehu 5 rokov investovať 650 mil. eur, aby sme udržali súčasné výrobné kapacity“, uviedla J. Venhartová.
 
Zástupcovia RPPS SR sa s predstaviteľmi politickej strany Za ľudí rozprávali nielen o Spoločnej poľnohospodárskej politike, ale aj o zvyšovaní národných podpôr a silnom štátnom rozpočte. Súčasťou oživenia odvetvia musí byť aj téma sceľovania pôdy a jej následného nedrobenia v prípade dedičského konania.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce