KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 31. marca

Posledný marcový deň sa začal veľkým tlačovým brífingom za účasti zástupcov zamestnávateľov, ktorí sú združení v APZ, AZZZ SR, Klube 500, RÚZ, SOPK a SPPK. Tí na jednej strane oceňujú proaktívny prístup zo strany vlády, diskusiu s podnikateľmi a v rámci možností rýchle vypracovanie prvých opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov.
 
 
Na druhej strane však žiadajú vládu, aby bezodkladne konkretizovala medializované informácie o súbore opatrení na zmiernenie dopadov krízy na podnikateľské prostredie. Zároveň opatrenia, ktoré majú reálny potenciál pomôcť zamestnávateľom by mali byť uvedené do praxe čo najskôr.
 
Predseda SPPK Emil Macho apeloval počas tlačového brífingu na kľúčovú tému potravinovej sebestačnosti na Slovensku. Potrebujeme posilniť správne nastavenými opatreniami celú potravinovú vertikálu, od prvovýrobcov až po potravinárske spracovateľské podniky. Pri konkretizovaný zásadných opatrení pritom vychádzal aj z podnetov od členskej základne SPPK, ktoré každý deň spracováva Úrad SPPK na základe prichádzajúcich podnetov od jej členov.
 
 
„Tak ako v celom národnom hospodárstve, rovnako aj v agropotravinárstve sú kostrou všetkých segmentov stredné a veľké podniky. Poľnohospodári a potravinári teraz potrebujú flexibilný zákonník práce, ktorý musí reflektovať na sezónnosť, nadčasovú flexibilitu a na časovú náročnosť mimo štandardných pracovných hodín. Táto pandémia musí otvoriť oči všetkým kompetentným, pretože investície do potravinárstva a zrovnoprávnenie podmienok našich poľnohospodárov a potravinárov na európskom trhu sú kľúčom k potravinovej sebestačnosti, bez ohľadu na veľkosť podniku“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. 
 
Celý článok aj s vloženým videom z brífingu si prečítate na tomto odkaze: http://sppk.sk/clanok/3166
 
Ďalšie informácie:
 
PPA plánuje v krátkom čase opätovne spustiť kontroly na mieste:
Na základe informácií z rokovania s vedením PPA, ktoré sa uskutočnilo 30. marca, môžeme oznámiť, že Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje v krátkom čase opätovne spustiť kontroly na mieste na žiadosti z roku 2019. Zjednodušenie prístupu ku kontrolám umožňuje VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19).
 
Viac sa dozviete tu: http://sppk.sk/clanok/3167
 
Úrad SPPK v súvislosti s podávaním jednotných žiadostí aktuálne pripravuje pre členov SPPK podrobnejšie informácie a súvisiace dokumenty.
 
Informácie z oblasti potravín a ich výroby:
 
 
Komisia dnes zverejnila vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19). Cieľom poskytnúť členským štátom dočasnú možnosť vykonávať úradné kontroly agropotravinárskeho reťazca zjednodušeným spôsobom vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s koronavírusom.  
 
Euópska komisia včera spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje usmernenie spoločnostiam, združeniam a ich právnym poradcom v prípade nejasností o zlučiteľnosti konkrétnych iniciatív spolupráce s európskym súťažným právom, ktoré je potrebné rýchlo implementovať, aby sa účinne riešili problémy súvisiace s koronavírusovou krízou.
 
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zverejnila dokument s názvom „Udržiavanie zdravej výživy počas pandémie COVID-19“.
Dokument nájdete TU.
 
Výskum pomáha priemyslu: Potravinári z NPPC ponúkajú vlastnú dezinfekciu pre potravinársky priemysel:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky v týchto dňoch úspešne zaregistroval na profesionálne požitie v Slovenskej republike dva biocídne výrobky s obchodným označením SANIT EP a SANIT EPG. Sú to biocídne prípravky založené na výsledkoch vlastného výskumu a vývoja, určené na dezinfekciu povrchov, resp. na humánne a veterinárne použitie. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID 19, ponúkame tieto dezinfekčné prípravky potravinárskemu priemyslu. Viac informácií poskytne pracovisko Výskumného ústavu potravinárskeho – Biocentrum v Modre, Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou, tel. 0907 469 890,
 
Doprava: 
Upozorňujeme, že od dnešného dňa je otvorený ďalší cestný hraničný priechod s Maďarskom, a to Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somosköjúfalu pre osobnú dopravu.
 
Cestná preprava živých zvierat:
Štátna veterinárna a potravinová správa SR pripravila aktuálne informácie o cestnej preprave živých zvierat.

Celý článok si prečítate tu: http://sppk.sk/clanok/3168
 
Európske spravodajstvo:
Poliaci žiadajú pomoc pre poľnohospodárov a ich rodiny. Na konkrétny zásah vyzvala Národná rada poľnohospodárskych komôr poľské ministerstvo pôdohospodárstva.
 
Podrobnosti nájdete na tomto odkaze: http://sppk.sk/clanok/3169
 
Panické vykupovanie potravín a uzatváranie hraníc môže podľa OSN zvýšiť mieru inflácie a cien potravín.
Pre koronavírus hrozí dočasné obmedzenie svetového obchodu s agropotravinárskymi komoditami.
Európske krajiny pre uzatváranie hraníc budú čeliť nedostatku sezónnych pracovníkov a to najmä v sektore ovocia, zeleniny a hrozna.
Nemecko schválilo komplexný balíček legislatívnych opatrení, ktorého cieľom je obmedziť následky nákazy na hospodárstvo.
Politické frakcie Európskeho parlamentu žiadajú odklad rokovaní o stratégii Farmu to Fork.
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka potvrdil Európsku zelenú dohodu ako kľúčovú prioritu Európskej komisie po tom, ako sa vyrieši situácia s koronavírusom. Koronavírusové obmedzenia by nemali v zásadnej miere ovplyvniť prijatie pravidiel na prechodné obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Europoslanci vyzvali EK na vypracovanie pohotovostného plánu pre SPP a podporili zabezpečenie plynulého transportu potravín.
 
Ďalšie informácie:
 
Od 1. apríla dochádza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR
Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov sú od 16. marca skrátené na čas od 8. h do 11. hodiny každý pracovný deň. Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.
Viac sa dozviete na http://sppk.sk/clanok/3172
 
Vláda na dnešnom rokovaní schválila viaceré zmeny, ktoré sa týkajú Zákonníka práce. Ich definitívne schválenie má v rukách Národná rada SR. Medzi návrhmi je napríklad predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac. Novela tiež prináša zmenu, že zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.
 
Predseda NR SR Boris Kollár dnes po rokovaniach s bankami oznámil odklad splátok úverov, hypoték či lízingov až o 9 mesiacov. Jeho reakciu si môžete pozrieť vo videu.
 

 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce