Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške

Metodika účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške upravuje účasť zástupcu vecne príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške. Taktiež upravuje aj súčinnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie s obvodným úradom v sídle kraja a so strednou odbornou školou pri plnení úloh...

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce