Svetové ceny potravín pod vplyvom pandémie

Index cien potravín FAO dosiahol v marci 2020 v priemere 172,2 bodu. V porovnaní s februárom poklesla hodnota indexu o 7,8 bodu (4,3 %). Index je však o 4,6 bodu (2,7 %) nad úrovňou spred roka. Marec bol druhý po sebe idúci mesiac poklesu. Vo veľkej miere bol pokles spôsobený vyčíňaním pandémie COVID-19. Najviac klesali svetové ceny rastlinných olejov a cukru.
 
 
»Index cien obilnín FAO zaznamenal v marci v priemere 164,6 bodu, čo predstavuje pokles o 3,2 bodu (1,9 %). Aktuálna hodnota je približne na rovnakej úrovni ako v rovnakom období minulého roka. Okrem ryže klesli ceny všetkých hlavných obilnín už druhý mesiac po sebe. Ceny pšenice boli v marci v porovnaní s februárom v priemere nižšie, a to aj napriek obavám z COVID-19, ktoré podporili obchodnú aktivitu predovšetkým zo strany krajín severnej Afriky. Veľké globálne zásoby spolu so všeobecne priaznivými vyhliadkami na aktuálnu úrodu udržiavali medzinárodné ceny pšenice pod tlakom znižovania. Podobne aj na trhoch s hrubým zrnom zaznamenali medzinárodné ceny kukurice v marci ďalší pokles. Dôvodom boli najmä veľké dodávky, ale aj slabší dopyt, predovšetkým v sektore biopalív. V tejto oblasti sme zaznamenali výrazný pokles cien ropy. Naopak, medzinárodné ceny ryže rástli už tretí mesiac po sebe a dosiahli svoju najvyššiu úroveň od júna 2018.
 
»Index cien rastlinných olejov FAO v marci klesol až o 12 % a zastavil sa na úrovni 139,1 bodu. Ide o najnižšiu úroveň tohto indexu od októbra 2019. Pokračujúci trend poklesu bol spôsobený najmä poklesom cien palmového oleja a na jeho hodnoty zas vplýval pokles ceny ropy. Dôvodom znižovania cien sú aj rastúce neistoty v súvislosti s dopadom pandémie COVID-19 na globálny dopyt. Ostatné oleje rovnako zaznamenali pokles cien.
 
»Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO dosiahol v marci v priemere 203,5 bodu, čo je o 6,4 bodu menej (3,0 %) ako v predošlom mesiaci. Tento pokles prišiel po štyroch mesiacoch nepretržitého rastu a aktuálna hodnota je mierne pod úrovňou z minulého roka.
 
V marci boli trhy so sušeným mliekom vo všeobecnosti slabšie. Najviac klesali ceny sušeného odstredeného mlieka (SMP), nasledované sušeným plnotučným mliekom (WMP), syrom a maslom. Globálny dopyt po SMP a WMP sa značne stlmil najmä v dôsledku prerušenia dodávateľských reťazcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Cenové ponuky na maslo a syry sa v marci mierne znížili v dôsledku slabého dovozného dopytu.
 
 
»Index cien mäsa FAO dosiahol v marci v priemere 176,0 bodov, čo predstavuje medzimesačný pokles o 1,0 bodu (0,6%) od februára. Zároveň ide o tretí po sebe idúci mesiac poklesu. V marci naďalej klesali medzinárodné ceny ovčieho a hovädzieho mäsa v dôsledku veľkej vývoznej dostupnosti najmä v Oceánii. Naopak, ceny bravčového mäsa vzrástli v dôsledku celkového sprísnenia na trhu. Zvýšil sa domáci a zahraničný dopyt, spracovanie mäsa ovplyvnili logistické problémy a obmedzenia pohybu pracovníkov. Ceny hydinového mäsa zostali do značnej miery stabilné.
 
»Index cien cukru FAO klesol v marci až o 40,1 bodu (19,1 %) a zaznamenal v priemere 169,6 bodu. Výrazný mesačný pokles medzinárodných cien cukru bol spôsobený najmä pre šírenie pandémie COVID-19, keďže obmedzenia krajín znížili dopyt mimo domácej spotreby. Ďalší tlak na znižovanie cien na trhoch s cukrom  spôsobil aj prudký pokles cien ropy. Nižšie ceny energie totiž majú tendenciu zvyšovať produkciu cukru namiesto etanolu. Platí to najmä v Brazílii, najväčšom vývozcovi cukru na svete.
 
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
 
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce