Marketingová kampaň

Vážení členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
 
Zmietame sa nielen v následkoch pandemickej situácie, ale aj oživenia témy malých (dobrých) a veľkých (zlých) poľnohospodárov so všetkými následkami na budúce pravidlá novej SPP 2020+ a podobu štátnej pomoci pre budúce roky. Spotrebiteľom začali „samozvaní“ odborníci, kvázi výživoví poradcovia, ale, žiaľ, aj niektorí politici, ktorých sme si zvolili v parlamentných voľbách alebo v eurovoľbách, prinášať nekorektné, skreslené alebo na faktoch chabo postavené informácie o tom, ako ničíme vodu a pôdu, životné prostredie, ako nevieme lacno a v dostatočnej miere vyrobiť potraviny, keď okolité krajiny to vedia.
 
Spolu čítame mnohé názory a zaručené fakty, ktoré sú naivné a utopické a niekedy sú to vyslovene bludy. Nebezpečné bludy, ktoré nás môžu doviesť v očiach občanov Slovenska do pozície neschopných a nežiadúcich požieračov verejných zdrojov. Rozbehla sa nebezpečná hra, kto má morálne právo nakŕmiť tento národ a uchádzať sa o priazeň spoločnosti. Hra, ktorá môže mať fatálne následky nielen pre nás, pokiaľ sa nezobudíme, ale aj pre štát. Musíme všetci spojiť sily a začať našim občanom, ale hlavne politikom, argumentovať fakty a presviedčať ich o našej pravde.
 
 
Vážení členovia SPPK,
 
Je o päť minút dvanásť! Dozrel čas na to, aby sme vlastnou informačnou kampaňou zastavili šíriace sa názory o škodlivosti tej-ktorej oblasti agropotravinárstva. Potrebujeme naďalej oslovovať nielen celoštátne mienkotvorné médiá, potrebujeme sa dostať aj do povedomia mladých ľudí na sociálnych sieťach, využiť reklamný priestor, youtube kanál, jednoducho mnohé informačné moderné siete, prostredníctvom ktorých oslovíme oveľa väčšie množstvo ľudí ako doteraz.
 
Na to, aby sme rozbehli tak veľkú plánovanú novú marketingovú stratégiu, však nemáme vlastné vnútorné kapacity. Z poverenia Predstavenstva SPPK sme sa preto rozhodli zorganizovať veľkú marketingovú kampaň prostredníctvom externej firmy. Marketingovú kampaň na kľúč pre nás vytvorí externá firma a riadiť ju bude pracovná skupina pre marketing, ktorú vytvoríme práve pre tento účel.
 
Pracovnú skupinu pre marketing pod mojím vedením budú tvoriť vybraní členovia Predstavenstva SPPK, zamestnanci Úradu SPPK, predstavitelia poľnohospodárov z praxe, ale aj zástupcovia akademickej obce a výskumu. Potrebujeme sa obklopiť nielen marketérmi, ktorí zrozumiteľne pretavia náš komplikovaný jazyk verejnosti, ale aj vedcami, zástupcami vysokých škôl či ľuďmi priamo z agropotravinárskej praxe, ktorých rešpektuje široká verejnosť.
 
Našim cieľom je vytvoriť presne riadenú marketingovú stratégiu, ktorá vyústi do natáčania populárnych videí s vybranými témami agropotravinárstva, ktoré budú podložené nezvrátiteľnými faktami.
 
Ďakujeme za každú formu podpory a spolupráce!
 
Emil Macho
predseda SPPK
 

 
 
V prílohe na stiahnutie nájdete tri formy darovacích zmlúv, na základe ktorých môžete podporiť realizáciu marketingovej kampane.
 
Prosíme Vás o nasledovné:
 
  • Vybrať si konkrétnu zmluvu podľa toho, či príspevok darujete ako fyzická osoba-nepodnikateľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo ako právnická osoba
  • Darovaciu zmluvu vytlačíte 2x, vyplníte a podpíšete
  • Oba originály pošlete na adresu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
  • Oba originály budú podpísané, jeden ostáva na Úrade SPPK, druhý Vám pošleme naspäť poštou  
  • Darujete peniaze na účet uvedený v zmluve. Poukázať finančný dar na účet SPPK je potrebné bezodkladne po podpise darovacej zmluvy oboma zmluvnými stranami
  • Úrad SPPK na požiadanie poskytne darcovi informácie o výške vyzbieraných finančných prostriedkov a spôsobe ich využitia

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce