Výzva je pre všetkých poľnohospodárov

Pokiaľ majú mať zmysel naše snahy na riešenie dodatkov nájomných zmlúv zaslaných zo Slovenského pozemkového fondu, zapojte sa do výzvy adresovanej politikom.
 
 
Nie je žiadnym tajomstvom, že najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensko nesúhlasí s postojom a postupom Slovenského pozemkového fondu vo veci riešenia dodatkov k nájomným zmluvám.
 
Nie je žiadnym tajomstvom, že sme sa do tejto témy pustili s veľkým nasadením a odhodlaním. Svedčia o tom viaceré oficiálne a neoficiálne stretnutia vedenia SPPK s predstaviteľmi Slovenského pozemkového fondu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa uskutočnili za posledné dva mesiace. Do problematiky je zapojené nielen celé naše právne oddelenie, ale využívame aj externé právne služby, komunikujeme so zástupcom SPPK v Rade SPF. Podali sme podnet na Protimonopolný úrad SR, s ktorého zástupcami sme už mali aj úvodné stretnutie. Alebo naše mediálne aktivity, ktoré komora v tejto veci uskutočnila: dva mimoriadne tlačové brífingy, ktoré ste mohli sledovať aj naživo prostredníctvom nášho facebookového kanála, viaceré odpovede pre novinárov, diskusia v Slovenskom rozhlase, v online priestore či tlačové správy publikované v sieti regionálnych periodík.
 
Nie, nerobíme to pre seba.
 
Vážení poľnohospodári, robíme to pre vás! Robíme to pre Vás, aby ste mali stabilnejšie podnikateľské prostredie a aby ste sa mohli venovať tomu, o čom každý druhý Slovák vedie plamenné reči – zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti krajiny!
 
Naliehavosť tejto témy ste jej dali Vy, naši členovia, ale aj nečlenovia komory. To Vy ste určili, na základe Vašich rozhorčených telefonátov smerom k nám, na základe mnohých diskusií a názorov v našich regiónoch, že práve téma dodatkov k nájomným zmluvám a postup fondu je tou nosnou témou letných dní roka 2020.
 
Dnes, 29. júla, je to už pomaly týždeň, ako sme Vám adresovali výzvu, v ktorej vysvetľujeme dôvody a náš ďalší postup. Podpisom výzvy vyjadríte svoj názor a nesúhlas so zmenou nájomného v priebehu agronomického roka so spätným pôsobením k 1. januáru, ktorá nezodpovedá skutočnej trhovej hodnote nájmu v jednotlivých katastrálnych územiach Slovenska, a ktorá je vynucovaná štátnym orgánom pod nátlakom ukončenia nájomných vzťahov. Vašim podpisom odmietnete súčasný inštitút obvyklej výšky nájomného, ktorý deformuje skutočnú výšku nájomného a zavádza nespravodlivosť v podmienkach prenájmu v mnohých častiach Slovenska. A čo je rovnako veľmi podstatné, Vašim podpisom vyzvete na spustenie verejnej odbornej diskusie o nájme poľnohospodárskych pozemkov a jeho trhovej hodnote s cieľom nastoliť spravodlivejšie podmienky.
 
Vážení poľnohospodári,
 
obdobie, ktoré dnes žijeme, je pre nás všetkých historickým míľnikom. Celosvetový boj s neviditeľným nepriateľom zatiaľ vyhráva COVID-19. Zdá sa však, že štát v snahe zmierňovať následky pandémie akosi zabudol, že ste tu aj Vy, poľnohospodári, výrobcovia potravín a namiesto poďakovania za to, že počas najvypuklejšej krízy ste to boli práve Vy, ktorí sa nám dali najesť, Vám pripravil „ďakovný darček“ v podobe dodatkov k nájomným zmluvám.
 
Pokiaľ sa chcete aj vy Vašim názorom pokúsiť zmeniť nekorektným spôsobom nastavené nové pravidlá, zapojte sa aj Vy do našej iniciatívy a podpíšte výzvu, ktorú sme Vám adresovali. Pokiaľ ju ešte nemáte, kontaktujte Vašu Regionálnu poľnohospodársku a potravinársku komoru. Do výzvy sa môžu zapojiť aj poľnohospodárske subjekty, ktoré nie sú členmi SPPK.
 
Je len na Vás, ako sa rozhodnete. Či sa pridáte medzi stovky poľnohospodárov, ktorí už výzvu podpísali a zaslali nám ju na Úrad SPPK. Či ju z nejakého presvedčenia odmietnete. Či k nej zaujmete apatický postoj a o vypuklých problémoch budete diskutovať len vo Vašej komunite. Každopádne pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru predstavuje výzva akýsi lakmusový papierik, ktorý ukáže, kde sú skutočné hodnoty a záujmy poľnohospodárov. Či sa vedia postaviť za dobrú vec a naliehavú tému.
 
Prejaviť svoj názor je dnes už bežné, veď žijeme v demokracii. Oháňame sa ňou pri každej vhodnej príležitosti. Prejaviť svoj názor aktívnym, konštruktívnym a zmysluplným spôsobom a dokázať tak súdržnosť celej jednej časti spoločnosti, je dnes stále vzácne. Dokážeme, že my to vieme?
 
Ďakujeme všetkým poľnohospodárom, ktorí sa rozhodli výzvu podpísať a aj tým, ktorí tak ešte plánujú urobiť.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce