Návrh výzvy pre podopatrenie 4.1 - verejná konzultácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
 
Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, reflektuje nastavenie jeho cieľov, ako aj aktuálny stav disponibilných zdrojov programu, keďže legislatíva EÚ pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ v budúcom programovom období, resp. prechodnom období je zatiaľ vo fáze prípravy.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si váži záujem odbornej verejnosti a s cieľom pripraviť výzvu tak, aby vyvolala čo najväčší záujem poľnohospodárov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na zástupcov potenciálnych beneficientov, aby predložili svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovanej výzvy.
 
Verejná konzultácia je otvorená do 30.9.2020. Adresa na zaslanie stanovísk: babcanova@arvi.sk
 
V prípade otázok je možné sa obrátiť na regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka, ktoré pôsobia v každom kraji – kontakty nájdete na tomto linku: http://www.nsrv.sk/?pl=3
 
Súvisiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2260

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce