Nie, návrh SPP nie je málo zelený!

Tvrdenie, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) schválená Európskym parlamentom na konci októbra nie je dostatočne zelená, je mimo reálne poznanie problematiky.  Prijatý návrh SPP znamená, že európski poľnohospodári budú musieť splniť nasledovné:
 
 
  • Vyčleniť 30% z rozpočtu priamych platieb na ekoschémy zamerané nielen na životné prostredie a klímu, ale aj na ďalšie zlepšovanie životných podmienok zvierat.
  • Vyčleniť 10% ornej pôdy na neproduktívne krajinné prvky prospešné pre biodiverzitu. Iba časť tohto cieľa získa podporu prostredníctvom ekoschém a agroenvironmentálnych opatrení v oblasti klímy.
  • Udržiavať trvalé trávne porasty na celoštátnej, regionálnej, subregionálnej úrovni a na úrovni podniku s maximálnou odchýlkou 5% (bez ďalšej podpory).
  • Striedať plodiny bez ohľadu na veľkosť farmy (bez ďalšej podpory).
  • Implementovať nové zákonné požiadavky hospodárenia v oblasti vodnej politiky, chorôb zvierat a udržateľného používania pesticídov (bez ďalšej podpory).
 
Ako môže každý, kto má skutočné skúsenosti v teréne, povedať, že to nie je nič? Napriek všetkej kritike laickej verejnosti a kvázi odborníkov, napriek komplikovaným podmienkam na hospodárenie vyvolaných zmenou klímy, napriek nízkym príjmom, napriek ruskému embargu, napriek závažným dopadom COVID-19 a ďalším prekážkam – poľnohospodár stále „maká“. Pri všetkej úcte k niektorým aktivistom, z ktorých väčšina nikdy nezažila realitu poľnohospodárstva v praxi, niekto tie potraviny vyrobiť musí.
 
 
Napriek všetkému tlaku a zastrašovaniu europoslanci prijali zodpovedný postoj, ktorý poľnohospodárom čoskoro umožní pracovať v jasne definovanom rámci a poskytne im stabilitu potrebnú na plánovanie, investovanie a reakciu na spoločenské požiadavky. Európsky parlament však prijatím svojho stanoviska kladie výrazne vyššie požiadavky na environmentálne normy pre priame platby ako v súčasnosti, aj ako navrhuje Rada a Komisia. Tvrdá kritika a poplach v súvislosti s nedostatočným environmentálnym zameraním Spoločnej poľnohospodárskej politiky je preto neopodstatnená a prehnaná.
 
Niektoré vyššie uvedené body, napríklad požiadavky na mimoprodukčné plochy a striedanie plodín, však nie sú technicky opodstatnené a musia sa korigovať v rámci trialógu.
 
Z pohľadu poľnohospodárov by Rada, Parlament a Komisia mali teraz pokračovať v rokovaniach a dospieť k rýchlej, ale kvalitnej dohode o podmienkach financovania SPP. Poľnohospodári to od nich očakávajú. V opačnom prípade existuje riziko ďalšieho oneskorenia reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takýto posun by bol nezodpovedný.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce