Najmä pevné zdravie!

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa pripája ku gratuláciám Júliusovi Forsthofferovi, výkonnému tajomníkovi Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku. Začiatkom novembra oslávil 85. narodeniny. Pán Forsthoffer, želáme Vám najmä pevné zdravie a naďalej veľa optimizmus! Všetko najlepšie!
 
 
"Prednedávnom sa v zdraví a pri činorodej práci dožil významného životného jubilea 85 rokov nestor slovenského liehovarníctva Július Forsthoffer. Jeho životná púť sa začala 8. novembra 1935 v Brezne. V rodnom meste ukončil stredoškolské štúdium a tam sa rozhodol, že sa bude venovať chémii. Zapísal sa na Chemickú fakultu SVŠT, ktorú v odbore Kvasná chémia a technológia skončil s červeným diplomom v roku 1958.
 
Jeho prvou pracovnou zastávkou bola droždiareň Kvasný priemysel Trenčín. Začiatky výroby kyseliny citrónovej sa spájajú s jeho pôsobením v liehovare v Leopoldove, kde ju neskôr ako technológ projektant staval a spúšťal do prevádzky. Od fermentačnej technológie na krátko odišiel, keď v Petrocheme Dubová riešil úlohy spojené s výrobou syntetických detergentov a likvidácie odpadov z rafinácie ropných produktov. V rokoch 1967-1969 svoje vzdelanie rozšíril inžinierskym štúdiom na Vysokej škole chemickotechnologickej v Prahe. 
 
Získané vedomosti a prax vo fermentačnej výrobe uplatnil na Kube, kde bol vyslaný ako expert v rokoch 1969-1971. Ďalšia časť jeho bohatého životopisu je spojená s náročnou funkciou technického riaditeľa GRT LIKO v Bratislave, kde bol zodpovedný za výstavbu a rekonštrukcie v závodoch, ktoré zabezpečovali podnikové riaditeľstvá kvasného, konzervárenského, škrobárskeho, mraziarskeho priemyslu, vrátane Výskumného ústavu LIKO a Ovocinárskeho štátneho majetku Stupava. Aj keď náročná manažérska práca riaditeľa vyžadovala veľa energie, našiel si čas aj na prehlbujúce ašpirantské (PhD.) štúdium, ktoré úspešne dokončil v roku 1977. Skúsenosti z fermentačných technológií uplatnil ako expert v Indii, Venezuele a Mexiku. 
 
Od roku 2004 je Július Forsthoffer tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a certifikovaným hodnotiteľom destilátov, technickým poradcom pre výrobu etanolu, ovocných destilátov, bioprísad do motorových palív vrátane biometánu i občasným lektorom pre poslucháčov Slovenskej technickej univerzity.
 
Univerzitné prostredie si váži, že svoje skúsenosti odovzdáva poslucháčom Strojníckej, Materiálovotechnologickej i materskej Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Univerzita by mala byť miestom, kde sa formuje charakter a stretáva sa odbornosť a tvorivosť s humanitou. Vyžaduje osobnosti, ktoré mladým vštepujú skúsenosti prežitého. Ing. Forsthoffer je jedným z nich. Je uznávanou osobnosťou nielen v priemysle, ale môže byť príkladom aj pre nastupujúcu generáciu technickej inteligencie. Je nielen členom Slovenského Rádu rytierov destilátov, ale najmä nositeľom optimistickej životnej filozofie a múdrosti. Do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia a rodinnú i pracovnú pohodu."
 
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
Ing. Vladimír Žúbor, PhD.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce