Pracovná skupina pre hydinu a vajcia, 4. novembra 2020

Zhrnutie správy zo zasadnutia
 
Predsedal Charles Bourns (UK).
 
Vyhliadky na trhu, ceny, výroba, obchod a dopad pandémie Covid-19
Predsedajúci na úvod predstavil všeobecný prehľad situácie v EÚ – ceny hydinového mäsa sú o 2% nižšie ako vlani, predaj brojlerov klesol kvôli zavretiu HORECA sektoru počas lockdownu, po otvorení reštaurácií došlo k pomalému návratu do normálnej situácie. Ceny sú stále pod tlakom vďaka neistému vývoju. U veľkých výrobcov (PL, HU) došlo k výraznému prepadu produkcie hydinového mäsa. Situácia u vajec je stabilnejšia, ceny neboli natoľko zasiahnuté, ale tiež mierne klesajú.
 
LV reprezentantka informovala o 80% poklese dopytu po vaječných výrobkoch počas prvého lockdownu, potom sa situácia začala vracať do normálu, ale teraz je dopyt znova o 10% nižší kvôli opätovnému uzavretiu reštaurácií. Ľudia sa viac obracajú na lokálnych výrobcov. V supermarketoch prevládajú produkty z PL, pretože výrobcovia vajec v LV nemôžu konkurovať tým v PL. Podobne komplikovaná situácia je s hydinou, susedná LT veľmi podporuje svojich producentov, ktorí produkujú o 50% viac, ako je dopyt a exportujú. Súčasne je LT pod tlakom PL, toto všetko má negatívne dopady na trh v LV. Popritom ceny krmív vzrástli o 30%, situácia je neudržateľná, začiatkom 2021 očakávajú skutočnú krízu.
 
FR reprezentant informoval o problémoch špecializovaných sektorov počas lockdownu, napr. o chove kačíc na foie gras, preto zažiadali FR vládu o podporu.
 
IT reprezentant informoval o podobnom roku v sektore vajec ako v roku 2019, ale tento koniec roka vyzerá byť iný, dopyt klesá a reštaurácie sa zavierajú. Ceny vajec síce rastú, ale rastie aj cena krmív. Znepokojivý je výskyt vtáčej chrípky v NL a RU vzhľadom k tomu, že IT je odpočinkovým miestom pre sťahované vtáky. Chovatelia preto už mesiac držia svoje chovy v halách a nepúšťajú ich do výbehu. Problémy spôsobujú aj iniciatívy na zákaz klietkových chovov, obchodné reťazce prestávajú vykupovať vajcia z klietkových chovov, spotrebitelia sa viac orientujú na bio vajcia, ale práve kvôli vtáčej chrípke sa biovýroba navýšiť nedá.
 
FI reprezentantka informovala o náraste produkcie hydinového mäsa, supermarkety ponúkajú najmä domáce výrobky. Počas lockdownu poklesol dovoz a vzrástol dopyt po vajciach o 14%, no ceny klesali. Dôležitou témou je pohoda zvierat, 3 veľké reťazce oznámili ukončenie výkupu vajec z klietkových chovov od roku 2025. Výrobcovia sú v komplikovanej situácii.
 
PL reprezentant informoval o kritickej situácii v marci, vláda sa rozhodla podporiť svojich producentov (7 000 eur/podnik). Aktuálne sú ceny stále nízke, mnoho podnikov ukončilo činnosť, lebo záviselo od exportu. Teraz majú obavy z druhej vlny pandémie a ďalšieho lockdownu. Tiež sú aktívne neziskové organizácie požadujúce zákaz klietkového chovu.
 
V DE počas prvej vlny pandémie nedošlo k zásadným stratám v sektore mäsa ani vajec vďaka preorientovaniu na domácu spotrebu. V sektore hydiny sú najväčšie problémy pri chove kačíc a teraz v druhej vlne sú problémy s kapacitou jatiek. Všeobecne je však situácia na trhu stabilná.
 
V PT spôsobilo zavretie HORECA sektoru pokles spotreby, najviac je zasiahnutý sektor hydinového mäsa (-15%).  Tradične importujú morčacie mäso, ten bol nahradený domácou výrobou. U vajec je situácia stabilnejšia, výroba je na vlaňajšej úrovni. Ceny poklesli, ale nie tak výrazne ako pri hydine.
 
UK reprezentant informoval o kolapse trhu s hydinovým mäsom počas zavretia HORECA sektoru. Vláda pripravuje ďalší lockdown, takže sektor sa spamätať nestihne.
 
IE reprezentant informoval o zotavovaní sektoru z marcového výskytu vtáčej chrípky, produkciu bolo nutné nahradiť importom zo Severného Írska.
 
RO reprezentant informoval o problémoch spôsobených importom hydinového mäsa z PL, čím dochádza k preťaženiu trhu, pretože je na ňom množstvo mäsa z PL, HU a UA a sklady tiež dosiahli svoje kapacity. Podpora Komisie je nedostatočná, treba pokračovať v lobbovaní.
 
Predsedajúci na záver uviedol, že sektor hydinového mäsa býva tradične ponechaný bez podpory vďaka tomu, že si vždy nakoniec poradí sám. Trh je pritom značne zasiahnutý.
 
Aktuálne informácie o medzinárodnom obchode
 
USA: Očakáva sa výsledok prezidentských volieb. Čo sa týka sporu Airbus/Boeing, WTO oficiálne umožnilo Komisii prijať odvetné opatrenia za uvalenie ciel na niektoré výrobky vstupujúce na trh USA.
 
Austrália: Uzavretie dohody sa do konca tohto roku neočakáva.
 
Mexiko: Dohoda by mohla byť dojednaná do konca roka.
 
Mercosur: Proti aktuálnemu zneniu dohody protestuje väčšina europoslancov.
 
Brexit
Najväčsou prekážkou dosiahnutia dohody sú pravidlá rybolovu. Predsedajúci vyjadril prekvapenie, pretože v UK sú podľa neho v supermarketoch v ponuke iba ryby z ES a FR.
 
Od 1. 1. 2021 budú na hraniciach s UK zavedené hraničné kontroly a pokiaľ nebude dohoda, bude na tovar vstupujúci na trh EÚ uvalené podľa pravidiel WTO rovnaké clo ako na tovar z tretích krajín, s ktorými EÚ nemá vyjednanú dohodu.
 
Výmena názorov na dopad F2F na odvetvie hydiny a vajec
 
Predsedajúci informoval o rokovaní skupiny CDG dňa 3. 11. 2020, počas ktorého DG AGRI prezentovalo ciele stratégie F2F. Komisia sa bude usilovať o revíziu politiky kvality, zníženie predaja veterinárnych antibiotík, podporu ekologického spôsobu výroby a o udržateľnejší spôsob stravovania.  
 
Iniciatíva zákazu klietkového chovu dosiahla potrebný počet podpisov, Komisia má teraz 6 mesiacov na odpoveď. V CZ má dôjsť k zákazu klietkového chovu v roku 2027.
 
Sekretariát informoval o príprave stanoviska k označovaniu dobrých podmienok zvierat. Členským organizáciám rozoslal 2 dotazníky, pripravuje stretnutie predsedníctiev príslušných pracovných skupín na prerokovanie ďalších krokov.
 
Takisto informoval o návrhu Komisie povoliť použitie spracovaných hydinových a bravčových bielkovín (PAPs) na výrobu krmív bravov a hydiny. Návrh bol zaslaný národným autoritám na prerokovanie, hlasovať o tejto možnosti by sa malo vo februári. Podľa predsedajúceho ide o pozitívny krok, ktorý by mohol pomôcť znížiť závislosť EÚ od dovozu sóje.
 
Dôležitým cieľom z pohľadu sektoru je znižovanie použitia antimikrobiálnych látok. Predseda upozornil, že zmeny by mali vychádzať z dopytu trhu a nie z rozhodnutia mimovládnych organizácií.
 
 
Termín budúceho rokovania
 
Budúce rokovanie bude 15. 1. 2021, bude primárne zamerané na voľbu nového predsedníctva skupiny. Bude stanovený termín na zasielanie kandidatúr, voľba prebehne elektronicky. Bude potrebné nahlásiť organizácie v rámci jednej národnej reprezentácie, medzi ktoré bude rozdelený príslušný počet hlasov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce