Stav jesenných prác k 10. novembru 2014

   Jesenný zber počas 45. týždňa pokračoval  v jednotlivých regiónoch Slovenska. Poľnohospodári pokročili u všetkých plodín.  Priemerná úroda kukurice na zrno bola na základe dostupných  údajov 9,14 t/ha (stále je však väčšina úrody na koreni), priemerná úroda slnečnice 2,81 t/ha, priemerná úroda zemiakov 24,39 t/ha a priemerná úroda cukrovej repy 64,46 t/ha. 

 

Prehľad osiatych plôch, produkcia a úroda jednotlivých plodín  k 10.11.2014                          

Plodina

*osiata výmera

 

Pozberaná od začiatku prác

 

Priemerná úroda k 10.11.2014

 

*Priemerná úroda ŠÚ SR

ha

ha

t/ha

t/ha

Kukurica na zrno

219 607

82 865

9,14

7,26

Slnečnica

77 083

68 196

2,81

2,76

Cukrová repa

22 077

13 274

64,46

58,17

Zemiaky

8 340

5 554

24,39

19,74

zdroj: *ŠÚ SR, SPPK, RPPK, výmery a sú zaokrúhlené na celé čísla

 

Sejba ozimín na Slovensku ďalej pokračuje. Poľnohospodári naďalej signalizujú veľký výskyt hraboša poľného, pričom doterajšie snahy pri likvidácii  hlodavcov nepriniesli výsledky. Ak nedôjde k rovnakému postupu aj zo strany nepoľnohospodárskych subjektov, nie je reálne, aby bol boj s hlodavcami úspešný.  Je nevyhnutné, aby boli likvidované hlodavce aj zabezpečením  údržby jarkov zo strany cestnej správy a ďalších plôch vlastníkmi pôdy.

 

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce