Stav jesenných prác k 18. novembru 2014

Jesenný zber počas 46. týždňa pokračoval. Došlo k výraznému pokroku v zbere kukurice na zrno, keď bola pozberaná produkcia cca z výmery 21 tis. ha. Slnečnica bola pozberaná z viac ako 5  tis. ha v priebehu týždňa. Z doteraz získaných výsledkov je priemerná úroda kukurice na zrno 9,24 t/ha (stále je však väčšia časť úrody na koreni), priemerná úroda slnečnice 2,83 t/ha, priemerná úroda zemiakov 24,75 t/ha a priemerná úroda cukrovej repy 64,16 t/ha. 

 

 

Prehľad osiatych plôch, produkcia a úroda jednotlivých plodín  k 18.11.2014                          

Plodina

*osiata výmera

 

Pozberaná od začiatku prác

 

Priemerná úroda k 18.11.2014

 

*Priemerná úroda ŠÚ SR

ha

ha

t/ha

t/ha

Kukurica na zrno

219 607

103 066

9,24

7,26

Slnečnica

77 083

73 929

2,83

2,76

Cukrová repa

22 077

13 765

64,16

58,17

Zemiaky

8 340

5 753

24,75

19,74

zdroj: *ŠÚ SR, SPPK, RPPK, výmery a sú zaokrúhlené na celé čísla

 

Poľnohospodári upozorňujú na pokračujúce škody spôsobené výskytom hraboša poľného, pričom doterajšie snahy pri likvidácii  hlodavcov nepriniesli výsledky. Opätovne zdôrazňujeme na nevyhnutnú súčinnosť vlastníkov ostatnej pôdy pri aplikácii prípravkov proti hlodavcom. 

 

 

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce