Pracovná skupina Kvalita 11.2.2015

Predseda skupiny v úvode povedal, že nakoniec Komisia odsúhlasila pre tento rok 3 schôdze (namiesto pôvodných 2) a v nich bude kombinovaná ako kvalita, tak propagácia. Dnešná schôdza je venovaná výhradne kvalite. Budúca spoločná, ktorá sa má konať začiatkom júna, bude mať oba námety. Na schôdzi mal mať jeden z hlavných príspevkov predseda WP víno Coste, ale ten sa do Bruselu nedostal kvôli štrajku vo Francúzsku. Namiesto neho tu bol krátky referát o stave kvality v sektore vína (predovšetkým o prepojení PDO, PGI, označení kvality a miestnom označení).

Ďalším bodom tu bolo zjednodušenie SPP a politika kvality. Rokovania sa zaoberalo predovšetkým so zmenami, ktoré tu boli od zavedenia v 2007, prehľad urobil Javier Valle. Aké odporúčania pre ČŠ? Konzultácie začali koncom 2014 a pokračovali v priebehu januára 2015. Týkali sa predovšetkým revízie súčasných platných pravidiel:

- Procedúry

- Náplň povinností

- Označenie

- Definícia vína (zatiaľ bez dátumu dokončenia)

- Alkohol (12 mesiacov)

- Aromatické vína (bez dátumu)

- Agroprodukty a potraviny - do 6 mesiacov.

Cieľom je skrátiť procedúry a lehoty, urýchliť proces schvaľovania a rýchlejší prenos presnejších informácií. Ďalej klasifikácie zodpovednosti za vykonávanie procedúr.
Ďalšie otázky: súčasná situácia - a očakávania, vývoj v jednotlivých bodoch, návrhy na zmeny, čo sa malo zjednodušiť.

Ako sa toto všetko dotkne sektora vína? Dávid Brazsil, sekretár skupiny Víno, tu rozviedol otázky pôvodu, označení vín a ich ekonomickú výkonnosť. Ale sektor by uvítal zjednodušenie, ktoré by uľahčilo prácu farmárom, nemalo by sa sústreďovať na úrady.
Taliansky zástupca tu informuje o schôdzke ich organizácie na ministerstve pôdohospodárstva, minulý týždeň, ministerstvo chce previezť ochranu PDO, PGI na osobitnú agentúru. Majú obavy, že to naruší súčasný model schvaľovania, malo by sa o tom rokovať aj v rámci C / C, pretože to môže znamenať zmenu pravidiel. Jochum za Rakúsko dodáva, že u nich to trvalo cez 10 rokov, než sa všetko podarilo vykonať a že to nie je príklad k nasledovaniu. Stále tu trvá neistota, či mať jednu EÚ autoritu, alebo národnú pre rozhodovanie. Ale väčšina je pre obe možnosti, ochrana ako na EÚ úrovni tak na národnej. Ďalšie diskusie by sa mala týkať programov pre nepoľnohospodárske výrobky, a ich špecifiká. Komisia tvrdí, že tu nemá kapacitu všetko sledovať a hodnotiť.
Informácie pre spotrebiteľa potravín.

PDO a PGI ochraňujú územia na rozdiel od obchodných značiek, ktoré chránia produkt.
Kvalita a EÚ štandardy - tu len začala reflexie. Pre C / C je kvalita základ.
Vyslovuje sa za zachovanie PDO a PGI, sú medzinárodne uznané na rozdiel od privátnych iniciatív, možno tu merať aj ich ekonomickú výkonnosť. Pre sektor vína je toto odlíšení zásadný. Javier k tomu dodáva závery štúdie, kde sa uvádza, že len 14% spotrebiteľov hľadí na označenie, celkom tomu nerozumie, a tak je to nezaujíma.

Označenie pre nepoľnohospodárske produkty.

Závery z nedávnej konferencie, kde sa jednalo o rozšírenie systému o ostatné produkty, a tu bola debata predovšetkým o práve na intelektuálne vlastníctvo. Týkalo sa to sektora textilu, keramiky, skla, medi, ale celkovo sa tu ozvali len zástupcovia sektora ľan. Otázka bude podaná na schôdzi CD. Na konferencii bolo vidieť, ako rozdielne sú záujmy, pretože diskusia bola o rôznorodosti medzi GI a obchodnými značkami. Komisia dostala na tieto tému cez 130 odpovedí, väčšina sa týka potreby väčšej ochrany na trhu. Intelektuálne právo - veľmi komplikovaná otázka, aj pre spracovanie. Chýba tu dohoda, zoznam kritérií sa zatiaľ pripravuje a uvažuje sa o dvojité úrovni pre GI: suroviny a spracované produkty. Pri poľnohospodárskych produktov táto práca pokračuje len veľmi pomaly, pretože väčšina nevidí rozdiel medzi postupmi pre poľnohospodárske a nepoľnohospodárske produkty.
Regulácia 1169/2011 - začala platiť koncom 2014 - informácie pre spotrebiteľa. 3 roky trvalo zavedenie (jedno z najdlhších tranzitný obdob). Pre mäso, oleja bude toto označenie povinné od decembra 2016, nutričné ??hodnoty. Rakúsky zástupca hovorí, že je s tým príliš veľa práce, a že nemajú stále všetky požadované informácie, dokončenie v apríli, máji.
UK: sústreďujú sa teraz na nápravy chýb v označení, viacero informácií je predmetom rôznej  interpretácie a chýb.

FR: je dosť pružné u produktov v krátkom reťazci, tam sa nemusí uvádzať nutričná hodnota. Produkty spracované na farme majú tak výnimky. Každá krajina má určitý priestor pre interpretáciu na suroviny a spracované výrobky (syry). Sú značné rozdiely v označení alergénov, problém u otázok týkajúcich sa kontaminácie hotových jedál - informácie sa majú vždy odovzdávať písané, nie ústne.

Pravidlá pre mäso a ryby, 26.7 dopadová štúdia, náklady, zisky:

Správanie spotrebiteľa, ekonomický dopad - na vnútorný, vonkajší trh, spracovanie konkurencie obchodu a potrebných investícií. Nebola tu zhoda medzi EP a ČŠ, debata medzi inštitúciami pokračuje. Všetko je teraz legálne blokované, nie je jasné, aký bude ďalší vývoj (predovšetkým u mäsa). Najväčšie debaty sú okolo mäsa ako zložky.
Pôvod - čo to je - označiť narodenie, výkrm, zabitie, spracovanie? Pre väčšinu tu majú byť len zásadné údaje, doplnené o druh zvieraťa. C / C je aj naďalej pre dobrovoľné označenie pôvodu.
Štúdie nie sú publikované. DG Sanco hovorí, že správa je oneskorená, problém sa týka predovšetkým procedúr, má uverejniť do konca februára. Tento veľmi komplexný prístup má riešiť niekoľko čiastočných štúdií, problém tu je, že závery nie sú vždy jednotné pre všetky sektory (5 kategórií). Závery by mali byť pripravené pre ďalšiu schôdzu (v júni?).
Debata o zneužívaní značiek. Talianska sťažnosť týkajúcu sa predovšetkým syrov a sťažnosť na zneužívanie ich tradičných označení v iných krajinách, bez povolenia alebo dohody.
Aká je tu vysledovateľnosť a aké sú informácie pre spotrebiteľa.

Ochrana značiek: ochrana duševného bohatstva národa

EÚ ochrana

Nariadenie a smernica (pre EÚ značky) sa snaží predložiť všetky možnosti ochrany, ale v mnohých prípadoch je to v rozpore s označením pôvodu.

 

Závery:

- Len  málo spotrebiteľov číta etikety na potravinárskych výrobkoch – väčšina im nerozumie

-CC naďalej presadzuje dobrovoľné označovanie pôvodu mäsa a mäsových výrobkov

-Cieľom revízie je skrátiť procedúry a lehoty, urýchliť proces schvaľovania a rýchlejší prenos presnejších informácií.

-Sú značné rozdiely v označení alergénov, problém u otázok týkajúcich sa kontaminácie hotových jedál - informácie sa majú vždy odovzdávať písané, nie ústne.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce