Priami členovia

Agentúra 83, s.r.o.

konateľ spoločnosti

Radovan Vrablec

Agentúra 83, s.r.o.
Sokolská 143, 908 72 Závod
Fax: +421 34 775 18 02, Mobil: +421 907 366 062
 

Agra Poisťovňa

riaditeľ

Dalibor Bán

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51
 

Agročat, a.s.

predseda predstavenstva

Ing. Pavel Majerčák 

930 08  Čilížská Radvaň
Tel.: 031/55 411 87, Fax: 031/55 412 03
 

Agropodnik, a.s. Trnava

Bc. Emil Macho

Odbor služieb pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Chovateľská 2, 917 01  Trnava
Tel.: 033 / 544 64 81, Fax: 033 / 550 47 61
Mobil: 0917 288 377
 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

riaditeľ

člen predstavenstva

Anton Jendek

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 058
 

Miroslav Pacher

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Tel.: 02/596 33 280, Fax: 02/606 65 431
 

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

JUDr. Martin Katriak

Bajkalská 25, 827 18  Bratislava
Tel.: 0800 555 567, 02 / 58 233 233
 

Československá obchodná banka, a.s.

člen predstavenstva

špecialista pre agroklientelu

JUDr. Ľuboš Ondrejko


Československá obchodná banka, a. s.
Žižkova 11, 811 02  Bratislava
Tel.: +421 259 668 631
 

Ing. Mgr. Marianna Čertíková


Československá obchodná banka, a. s.
Žižkova 11, 810 02  Bratislava
Tel.: +421 259 668 631

Dan – Slovakia Agrar, a.s.

Mogens Hansen

Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Tel: 031 590 34 11
E-mail: mail@dsa.sk

 

Duslo, a.s.

finančná riaditeľka a členka predstavenstva 

 

Ing. Kvetoslava Trenčianska

Duslo, a.s. 
Adm. budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
Tel.: 031/775 25 10, Fax: 031/775 30 01
E-mail: sgr@duslo.sk

Ing. Dominika Stračárová

Administratívna budova ev. č. 1236
927 03  Šaľa
Tel: +421 (0)31 775 2510
Mobil: +421 (0)904 829 832
 

ENAGRO, a.s.

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

Ing. Robert Spišák 

Trnavská cesta
920 41  Leopoldov
Fax: 03 / 735 08 11, Mobil: 0917 682 889
 
Ing. Zoltán Hegyi 
Trnavská cesta
920 41  Leopoldov
Fax: 03 / 735 08 11, Mobil: 0917 682 889
 

ENVI - PAK, a.s.

predseda predstavenstva

podpredseda predstavenstva

Hana Nováková MBA

ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 02/33 22 710, Fax: 02/335 20 010
E-mail: envipak@envipak.sk
 

Miroslav Schwab

ENVI – PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 02/33 22 710, Fax: 02/335 20 010
E-mail: envipak@envipak.sk 
 

IKEA Industry Slovakia, s.r.o. o.z. Malacky Boards

Jánis Lencévićs

Továrenská 2614/19, 901 01  Malacky
Mobil: +421(0)911 402 458
E-mail: alica.sediva@ikea.com
               lubos.molitoris@ikea.com
 

Ing. Norbert Fassinger - NOFA

Ing. Norbert Fassinger

č. 449
 059 72  Vrbov
Mobil: +421 905 324 547
E-mail:  nofa@sinet.sk
 

Ing. Andrej Gajdoš

Ing. Andrej Gajdoš

Bystrická 2492/7
902 01 Pezinok
Mobil: 0911 612 164
 

Karpatovka, s.r.o.

konateľ spoločnosti

Miloš Čarný

Karpatovka, s.r.o. 
č.106, 082 33 Chminianska Nová Ves
Tel.: 051/7794113, 051/7955838, Fax: 051/7795321
E-mail: karpatovkasro@gmail.commilos.carny@zoznam.sk
 

Maschinenring Slovensko, s.r.o.

konateľ spoločnosti

Adrian Andódi

Maschinenring Slovensko, s.r.o. 
Murgašova 27, 927 01 Šaľa
Mobil: 0911 444 357
 

Medzičilizie, a.s.

predseda predstavenstva

Ing. Pavel Majerčák 

č.329
930 08  Čilížská Radvaň
Tel.: 031/55 411 87, Fax: 031/55 412 03
 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

generálna riaditeľka

Ing. Zuzana Nouzovská

NPPC 
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Tel.: +421 37 65 46 122
E-mail: nppc@nppc.sk
 

OTP Banka Slovensko, a.s.

výkonná manažérka

predsedníčka predstavenstva

Tatiana Jonáková

Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Tel.: 02/ 597 96 303, Fax: 02/ 529 31 282
E-mail: jonakova@otpbanka.sk
 

Zita Zemková

predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, 
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Tel.: 02/597 91 111 (spojovateľka) 
 

PALMA, a.s.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

podpredseda predstavenstva

Martin Varga 

PALMA, a.s.
Račianská 76, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111
E-mail: kontakt@palma.sk
 

JUDr. Daniel Pleva

PALMA, a.s.
Račianská 76, 836 04 Bratislava
Tel.: 02/49 245 111
E-mail: kontakt@palma.sk
 

PD Kapušany pri Prešove

predsedkyňa

Viera Sučková

č.568, 082 12 Kapušany
Tel.: 051/ 794 12 21, Fax: 051/ 794 13 87
E-mail: pdkapusany@gmail.com
 

PD Sekčov v Tulčíku

predseda

Vendelín Pacan

č.323, 082 13 Tulčík
Tel: 051/7789811, 4557705, 455 77 05, Fax: 051/ 455 77 04
 

PD so sídlom v Jarovniciach

predseda

Stanislav Eliaš

PD Jarovnice
082 63 Jarovnice
Tel.: 051/ 459 42 36, Fax: 051/ 459 45 00
 

PRILLINGER Slovensko, spol. s r.o.

konateľ spoločnosti

Ľubomír Tikl

Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: +421 (2) 402 087 11, Fax: +421 (2) 459  445 76
Mobil: 0903 430 335
 

RENOMIA, s.r.o.

riaditeľ

Martin Michal

RENOMIA 
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 544 313 97, 544 317 40, Fax: 02 / 544 329 34
E-mail: info@renomia.sk
 

S Slovensko, spol. s r.o.

konateľ spoločnosti

Tomáš Revaj

Tomášikova 17, 821 02 Bratislava
Tel.: 02/ 482 69 450, Fax: 02/ 482 69 451
E-mail: info@sslovensko.sk
 

Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA)

výkonný riaditeľ

Jozef Kotleba

SCPA - Slovenská asociácia ochrany rastlín, Rešetkova 11, 831 03 Bratislava
E-mail: kotleba.scpa@zoznam.sk
 

Slovenské farmárske družstvo

predseda predstavenstva

Ing. František Podhányi

Protifašistických bojovníkov 11
040 01  Košice
Mobil: 0918 326 682
E-mail: frantisek.podhanyi@slovenskefarmarske.sk
 

Stredná odborná škola Fiľakovo

riaditeľ

Ing. Attila Varga

Kalinčiakova  1584/8, 986 01  Fiľakovo
Tel: (+421 47) 4511970, 1 
Fax: (+421 47) 4511969 
 

Stredná odborná škola potravinárska

riaditeľka

Katarína Čurillová
Cabajská 6, 949 12 Nitra
Tel.: 037/7720427, (9)
E-mail: katarina.curillova@sosp.sksosp@sosp.sk
 

TATRA BANKA, a.s.

riaditeľ

tajomník spoločnosti

Martin Štiblický

Tatra Banka, (riaditeľ odd.) 
Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
E-mail: martin_stiblicky@tatrabanka.sk
 

Radovan Mik

Tatra Banka
Hodžovo nám.3 P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/ 591 91 111, Fax: 02/ 591 91 110
E-mail: radovan_mik@tatrabanka.sk
 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky

 

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Tel.: 02/ 495 04 000, Fax: 02/495 03 406
E-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
 

Jaromír Matoušek

UniCredit Czech Republik and Bank Slovakia, a.s. 
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Tel.: 02/ 495 01 111,2112 Fax: 02/495 03 406
E-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
 

Všeobecná úverová banka, a.s.

riaditeľ

člen predstavenstva

Martin Hubinský

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 28
Tel.: 02/ 505 52 459, Fax: 02/ 555 66 668
E-mail: mhubinsky@vub.sk
 

Andrej Viceník 

Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava 28
Tel: 02/ 505 52 849, Fax: 02/ 555 66 668
 

Združenie pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa

konateľ spoločnosti

Ladislav Kazlov

PD Júr nad Hronom 
č.405, 935 57 Júr nad Hronom
Tel.: 036/779 30 56, Fax: 036/779 30 56
E-mail: pdkazlov@jurob.sk
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce