TÉMA TÝŽDŇA: Začal sa VII. ročník týždňa HOVORME O JEDLE

Žiaci zo 407 základných škôl na Slovensku budú počas najbližších piatich dní v rámci vyučovania hovoriť, maľovať, fotiť a písať na tému slovenských potravín. Symbolicky počas týždňa, v ktorom si pripomíname Svetový deň potravín, sa totiž koná už 7. ročník celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE.
 
 
Žiaci zo 407 zaregistrovaných základných škôl na Slovensku budú od 14. do 18. októbra tvorivo pracovať s tematikou potravín, zdravého stravovania a budovania zdravého životného štýlu. Počas vyučovania a aj po jeho skončení v rámci školských klubov sa môžu zapojiť do štyroch aktivít: do súťažno-vzdelávacej aktivity „HOVORME O JEDLE", do výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE", do literárnej súťaže "POZNÁM ZDRAVÉ POTRAVINY, Z MÔJHO MESTA ČI DEDINY" a do fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".
 
Všetky štyri aktivity môžu prebudiť v žiakoch nielen tvorivého ducha, ale aj zvýšiť povedomie o významne správnych stravovacích návykov, o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove zvierat a výrobe potravín.
 
 
„Slovensko si potrebuje vychovať uvedomelého spotrebiteľa, ktorý rozumie tomu, čo kupuje a konzumuje. Vďaka súťaži už sedem ročníkov vysvetľujeme žiakom v základných školách prostredníctvom učiteľov a nami zadaných súťaží fakty o význame potravín a dôležitosti ich vhodného výberu pre zdravé fungovanie ľudského tela. Veľký nárast civilizačných chorôb, počtu pacientov s rakovinou hrubého čreva (v celosvetových štatistikách sme na smutnom 1. mieste) len potvrdzuje to, že spotrebitelia potrebujú mať oveľa viac vedomostí o potravinách a správnych stravovacích návykoch,“ uviedol počas prvého dňa HOVORME O JEDLE podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre potravinárstvo Marián Šolty.
 
Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty dnes navštívil žiakov ZŠ na Ulici sv. Michala v Leviciach, aby spolu s nimi slávnostne otvoril VII. ročník HOVORME O JEDLE. Zároveň žiakom doniesol zdravý a chutný mliečny pozdrav od levických mliekarov.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora siedmy rok systematicky pracuje na výchove mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základnú potravinovú gramotnosť, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich.
 
 
 
Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách vyjadrujú veľkú vďaku Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré nad projektom prevzali záštitu, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečnemu fondu za finančnú podporu aktivity, všetkým odborným garantom, partnerom podujatia a najmä pedagógom, vďaka ktorým si základné školy projekt Hovorme o jedle každoročne zaraďujú do vyučovacieho procesu.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce