Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 28. marec 2019

Pracovná skupina pre chov hospodárskych zvierat, 28. marec 2019

Brexit a jeho dôsledky pre odvetvie chovu hospodárskych zvierat. Prieskum rámca pravidiel pre štátnu podporu v poľnohospodárstve, lesníctve a vo vidieckych oblastiach na obdobie 2021 – 2017. Zákon o zdraví zvierat – delegované a vykonávacie akty.

02.04.2019

Pracovná skupina pre kvalitu a podporu poľnohospodárstva, 27. marec 2019

Pracovná skupina pre kvalitu a podporu poľnohospodárstva, 27. marec 2019

Sekretariát informoval o hlasovaniach o správach k SPP vo výbore AGRI, analyzoval kompromisné pozmeňovacie návrhy (niekoľko sa týka aj kvality) a aktuálne finalizuje svoju pozíciu, ktorú odporučí europoslancom na hlasovanie.

29.03.2019

Pracovná skupina pre hovädzie a teľacie mäso, 25.-26. marec 2019

Pracovná skupina pre hovädzie a teľacie mäso, 25.-26. marec 2019

Klimatické zmeny a sektor hovädzieho mäsa. Prezentácia stratégie Copa a Cogeca týkajúcej sa chovu hospodárskych zvierat a Brexit.

28.03.2019

Pracovná skupina pre brexit, 12. marec 2019

Pracovná skupina pre brexit, 12. marec 2019

Vystúpenie UK z EÚ bude mať vplyv na vzájomný obchod, komisia preto vydala oznámenie Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

20.03.2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia Koordinačného výboru Cogeca (CCC)  30. január 2019

Zhrnutie správy zo zasadnutia Koordinačného výboru Cogeca (CCC) 30. január 2019

Informácie týkajúce sa poľnohospodárskych družstiev a organizácií výrobcov; Prezentácia aktuálnej stratégie bioekonomiky a úlohy poľnohospodárskych družstiev; Informácie o iniciatíve Komisie k udržateľnému riadeniu spoločnosti; Informácie týkajúce sa riadení družstiev; Obchodné fórum pre mladých farmárov a budúcnosť poľnohospodárskych družstiev

25.02.2019

 Pracovná skupina pre prezídium COGECA,  14.  február 2019

Pracovná skupina pre prezídium COGECA, 14. február 2019

Aktuálna situácia týkajúca sa legislatívneho procesu SPP; Aktuálne informácie o legislatívnom procese ohľadom smernice Komisie o nekalých obchodných praktikách; Informácie o vývoji brexitu;

22.02.2019

Pracovná skupina pre prezídium COPA,  14. – 15. február 2019

Pracovná skupina pre prezídium COPA, 14. – 15. február 2019

Mareş zhrnul priority rumunského predsedníctva: dosiahnuť pokrok v rokovaní o Viacročnom finančnom rámci EÚ na ďalších 7 rokov, pokročiť v rokovaniach o reforme SPP (priorita poľnohospodárstvo), uviesť do platnosti smernicu o nekalých obchodných praktikách, finalizovať revíziu všeobecného potravinového práva, rokovať o témach týkajúcich sa zdravia zvierat.

22.02.2019

Pracovná skupina pre bioenergiu/biotechnológie  7. február 2019

Pracovná skupina pre bioenergiu/biotechnológie 7. február 2019

O podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov; O kritériách udržateľnosti pre plynnú a pevnú biomasu; Klimaticky neutrálna Európa do roku 2050; Antisubvenčné clá na bionaftu z Argentíny a Indonézie

12.02.2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 31. január 2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 31. január 2019

Európsky parlament schválil 16. januára 2019 nelegislatívne uznesenie Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov, ktoré vyzýva k posilneniu transparentnosti procesu povoľovania pesticídov.

11.02.2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 17. január 2019

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 17. január 2019

Schválenie návrhu odporučenia pracovnej skupiny pre obilniny k európskemu proteínovému plánu; Informácie o aktuálnom vývoji brexitu; Informácie a výmena názorov ohľadom obchodu; Informácie a výmena názorov ohľadom situácie na trhu

07.02.2019

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce