RPPK Trnava zorganizovala Rodinný deň už po tretíkrát

RPPK Trnava zorganizovala Rodinný deň už po tretíkrát

V madunickom amfiteátri sa 4. júla 2017 konal už po tretíkrát Rodinný deň, ktorý zorganizovala RPPK Trnava. Aj takouto formou si komora vychováva budúcu generáciu poľnohospodárov a uvedomelých konzumentov.

Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

10.07.2017

Aktuálna zľava na palivové karty - júl 2017

Aktuálna zľava na palivové karty - júl 2017

V mesiaci jún bolo vytankovaných 255 360 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet. Pozrite si aktuálnu zľavu na palivové karty od spoločnosti Slovnaft, a.s.

Matej Korpáš, tlačový odbor SPPK

10.07.2017

Žatva sa rozbieha pomaly

Žatva sa rozbieha pomaly

V 26. týždni pokračovali poľnohospodári v žatevných prácach. Do zberu úrody sa postupne zapájajú poľnohospodári z ďalších okresov Slovenska.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  07.07.2017

Zmena na poste riaditeľa Odboru poľnohospodárstva a služieb úradu SPPK

Zmena na poste riaditeľa Odboru poľnohospodárstva a služieb úradu SPPK

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 01.07.2017 došlo k zmene na poste riaditeľa Odboru poľnohospodárstva a služieb na úrade SPPK. Novým riaditeľom odboru sa stal Ing. Ján Baršváry.

Úrad SPPK

03.07.2017

Pozvánka na stretnutie k vecnému zameraniu národného projektu vedy a výskumu v SR v oblasti agropotravinárskeho sektora

Pozvánka na stretnutie k vecnému zameraniu národného projektu vedy a výskumu v SR v oblasti agropotravinárskeho sektora

Pozvánka na pracovné stretnutie k upresneniu vecného zamerania predmetného projektu a k definovaniu ďalších postupov jeho spracovania, najmä prípravy námetov a stanovísk zo strany užívateľov.

NPPC

Klúč |  03.07.2017

#MojaPracaMaZmysel

#MojaPracaMaZmysel

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou spúšťa letnú informačnú kampaň na podporu duálneho vzdelávania. Od 3. júla štartuje kampaň k učebnému odboru PEKÁR.

ŠIOV, SPPK

03.07.2017

Pripomienky SPPK k novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Pripomienky SPPK k novele zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vzniesla pripomienky k návrhu novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Prečítajte si ich znenie.

Eva Gernátová, legislatívny odbor SPPK

Klúč |  29.06.2017

Návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

SPPK vzniesla zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie od 05.06. – 23.06.2017.

Eva Gernátová, Legistatívny odbor SPPK

Klúč |  29.06.2017

Ako vidí SPP medzinárodná organizácia Copa

Ako vidí SPP medzinárodná organizácia Copa

Jednotlivé organizácie, združené v Copa (SPPK nie je členom od roku 2016), vyjadrili svoj postoj k súčasnej SPP.

Jarmila Dubravská, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  28.06.2017

Poľnohospodárska politika na pôde EHSV

Poľnohospodárska politika na pôde EHSV

Občania Európske únie, ktorí sa vyjadrujú prostredníctvom EHSV, schválili stanovisko k transformácii SPP po roku 2020. Aká má teda politika byť?

Jarmila Dubravská, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  28.06.2017

Do pozornosti

Nakazené holandské vajcia sú už aj na Slovensku

Objavili ich inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vo veľkosklade pre gastronomické zariadenia vo Vrbovom. Išlo o 24 balení uvarených a ošúpaných vajec dodaných do SR z Holandska cez viacero krajín.

Africký mor ošípaných atakuje Slovensko, agrorezort realizuje mimoriadne opatrenia

Chovateľom ŠVPS nariaďuje ministerstvo bezodkladne hlásiť uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi, hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi a RVPS, držať ošípané v uzavretých priestoroch, dodržiavať zásady biologickej bezpečnosti, zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy... Čítajte viac v článku.

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až máj 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až máj 2017 bolo pasívne v objeme - 490,8 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 92,3 mil. EUR/15,8 %/.

Dlhy nemusia zakaždým potápať

Od revolučných čias prešlo PD „Vršatec“ Pruské veľmi zaujímavým vývojom. Súčasný predseda družstva Ján Kopšo, ktorý zároveň šéfuje aj Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komore Považská Bystrica, nám predstavil svoj chotár a zaspomínal si aj na náročné časy spojené so zdedenými dlhmi.

V. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho

Už po piatykrát si chovatelia oviec, kôz, zootechnici, predsedovia, ale aj ďalší odborníci spomenú na nestora ovčiarstva a koziarstva. Vyhrať na memoriále môže každý.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Slovenská databáza výživového zloženia Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Renomia SZ CHKT - Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) KPPS s.r.o. PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Internetový sprievodca trhom práce