Oslobodenie vozidiel výhradne používaných v poľnohospodárskej a lesnej výrobe od dane z motorových vozidiel od 1.  januára 2015

Oslobodenie vozidiel výhradne používaných v poľnohospodárskej a lesnej výrobe od dane z motorových vozidiel od 1. januára 2015

       Týmto dávame do pozornosti odpoveď Finančného riaditeľstva SR (FR SR) vypracovanú na žiadosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory o ...

Klúč |  28.04.2015

SPPK logo

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja 2015

Od 1.2.2015 nadobudnú účinnosť novelizované ustanovenia § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, podľa ktorých sa za spotrebiteľa pohonných látok nebudú...

Klúč |  29.01.2015

SPPK logo

Zmeny v oblasti pracovnej zdravotnej služby 2015 - povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov 1. a 2. kategórie

Od roku 2015 platí pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na kategóriu prác.

Klúč |  29.01.2015

SPPK logo

Daň z motorových vozidiel 2015

Od 1. januára 2015 platí nová právna úprava dane z motorových vozidiel. Narodná rada Slovenskej republiky prijala 26. novembra 2014 zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o z...

29.01.2015

SPPK logo

Usmernenie k platnosti nájomných zmlúv po schválení vykonania projektu pozemkových úprav

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo na žiadosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Usmernenie k platnosti nájomných vzťahov po schválen...

Klúč |  19.12.2014

SPPK logo

Stanovisko k článku 54 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala na žiadosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory stanovisko k článku 54 nariadenia EP a R (EÚ) č. 116...

Klúč |  19.12.2014

SPPK logo

Navrhované zmeny v právnej úprave spotrebnej dane z minerálneho oleja

S plánovanou účinnosťou od 1.januára a 1.februára 2015

Klúč |  11.08.2014

SPPK logo

Návrh novej právnej úpravy dane z motorových vozidiel

Ministerstvo financií SR pripravilo nový zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý by od 01. januára 2015 mohol nahradiť doterajšiu právnu úpravu dane z motorových vozidiel obsiah...

Klúč |  30.07.2014

SPPK logo

Povinná komunikácia s finančnou správou elektronickými prostriedkami od 01.01.2014

Povinná komunikácia s finančnou správou elektronickými prostriedkami od 01.01.2014   Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a&...

15.01.2014

SPPK logo

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA Zákon č. 535/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja...

14.01.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce