Rada ministrov EÚ schválila protikrízový balíček pre farmárov

Výsledkom Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo je výrazné doplnenie existujúcich nástrojov na pomoc farmárom zo septembra 2015. Jedným z prijatých nástrojov je možnosť dočasne a dobrovoľne obmedziť množstvo vyprodukovaného mlieka. Holandský minister poľnohospodárstva Martijn van Dam, ktorý bruselskému rokovaniu Rady EÚ predsedal, o rozhodnutí ministrov povedal: „Uznali sme hĺbku a trvanie globálnej krízy na poľnohospodárskych trhoch a jej dopad v Európe.“
 
 
Ministri sa zhodli, že ohrozeným poľnohospodárskym odvetviam treba poskytnúť dodatočnú pomoc. Európsku komisiu zároveň vyzvali, aby na riešenie problémov využila aj mimoriadne nástroje, ktoré umožňuje nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami z roku 2013. Jedným z týchto nástrojov je už spomínaná možnosť znížiť produkciu mlieka, čím by sa EÚ aspoň čiastočne vrátila do obdobia pred zrušením mliečnych kvót. Snahu o zvýšenie vývozu mlieka do tretích krajín vo viacerých členských štátoch EÚ zatienil prepad ceny mlieka.
 
Rada EÚ sa 14. marca venovala aj ruskému embargu na potraviny. Snahou únie bude normalizovať obchodné vzťahy s Ruskom. To sa však podarí najskôr v auguste. Pomoc pestovateľom ovocia a zeleniny, ktorých zasiahlo potravinové embargo, by sa preto mohla predĺžiť za pôvodný termín 30. júna 2016.
 
Podstatnú časť rokovania venovali ministri možnostiam financovania poľnohospodárstva z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB), Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) a z Európskeho investičného fondu (EIF).
 
 
Reakcia COPA-COGECA na záchranný balíček pre poľnohospodárov: 
 
Organizácia COPA-COGECA víta rozhodnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Prezident COPA Martin Merrild povedal: "Balíček je krokom vpred, ale chceme vidieť, akú bude mať reálnu odozvu v praxi. Dnes mnohí poľnohospodári v celej Európe čelia najhoršej kríze od začiatku roka 1980. Mliekarenský sektor a bravčový sektor krváca. Tie totiž najviac pocítili dôsledky ruského embarga na potraviny v hodnote 5,1 miliardy eur. Potrebujeme ruské trhy čo najskôr otvoriť. Navrhované opatrenia o štátnej pomoci môžu poľnohospodárom pomôcť, ale zárovň je to krok od spoločnej politiky EÚ, ktorá by mala čeliť následkom medzinárodného politického vývoja".
 
 
Záchranný balíček podľa COPA-COGECA má potenciál prispieť k zmierneniu krízy, pozitívne sú hlavne niektoré opatrenia na riadenie trhu, využívanie poistenia vývozných úverov a ďalšie finančné nástroje.
 
President COGECA Thomas Magnusson privítal skutočnosť, že EÚ zvýšila svoj záväzok ohľadom posilnenia prijatých opatení s cieľom nájsť nové trhy. "Je pozitívne, že Komisia zvolila ako jednu z priorít svojich vzťahov s Európskou investičnou bankou (EIB) vytvorenie správnych finančných nástrojov na pomoc poľnohospodárom s cieľom investovať do svojich podnikov a zlepšiť konkurencieschopnosť," dodal T. Magnusson.
 
 
Balík opatrení, ktoré ministri odsúhlasili, zahŕňa napr.:
 
• nájdenie nových trhov;
• posilnenie propagačných opatrení a využívanie poistenia vývozných úverov;
• zdvojnásobenie stropov na sušené odstredené mlieko (SMP) a maslo a podpora súkromného skladovania bravčového mäsa;
 
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN