Zmeny zákona o dani z príjmov

Zmeny zákona o dani z príjmov

V zbierke zákonov SR bolo v roku 2019 vyhlásených niekoľko noviel zákona o dani z príjmov, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.01.2020 (ide o novelu č. 228/2019 Z. z., 315/2019 Z. z.,319/2019 Z. z., 301/2019 Z. z.,316/2019 Z. z., 233/2019 Z. z.).

Legislatívny odbor

16.12.2019

Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2020

Zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2020

V Zbierke zákonov SR bola 16.10.2019 vyhlásená novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá nadobúda účinnosť 01.01.2020. Novela bola vyhlásená pod č. 318/2019.

Legislatívny odbor

16.12.2019

Zmeny dopravných právnych predpisov

Zmeny dopravných právnych predpisov

V článku sa dočítate o novele zákona o cestnej premávke účinnej od 01.12.2019 a novele zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá s výnimkou niektorých ustanovení nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Legislatívny odbor

16.12.2019

Minimálna mzda v roku 2020

Minimálna mzda v roku 2020

V Zbierka zákonov SR bolo dňa 16.10.2019 vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020, s účinnosťou od 1. januára 2020.

Legislatívny odbor

16.12.2019

Zmeny Zákonníka práce od 01.01.2020 a 30.07.2020 a zmeny zákona o minimálnej mzde

Zmeny Zákonníka práce od 01.01.2020 a 30.07.2020 a zmeny zákona o minimálnej mzde

V mesiacoch október a november 2019 vyšli v Zbierke zákonov SR štyri novely Zákonníka práce, a to novela č. 307/2019 Z. z., novela č. 319/2019 Z. z., novela č. 380/2019 Z. z. a novela č. 375/2019 Z. z., ktorou sa mení aj zákon o minimálnej mzde.

Legislatívny odbor

16.12.2019

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

Nariadenie vlády SR upravujúce výšku minimálnej mzdy na rok 2020 vyšlo v Zbierke zákonov SR, pričom nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Legislatívny odbor

27.11.2019

Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

V Zbierke zákonov SR vyšlo dňa 21.10.2019 pod č. 337/2019 Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva, ktoré nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

Legislatívny odbor

27.11.2019

Zákon o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje

Zákon o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike a na odpady z týchto obalov.

Legislatívny odbor

22.10.2019

Novela zákona o potravinách

Novela zákona o potravinách

V Zbierke zákonov SR vyšla pod č. 303/2019 novela zákona o potravinách, ktorá nadobúda účinnosť 14. decembra 2019.

Legislatívny odbor

22.10.2019

SPPK logo

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona vyšla v Zbierke zákonov 6.augusta 2015 v čiastke 58/2015 pod číslom 188/2015. Novela zákona nadobúda účinnosť 1.septembra 2015 okrem vybraných ustanovení s neskoršou účinnosťou.

Klúč |  07.08.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce