Vecná pôsobnosť k skupinám odborov

Vecná pôsobnosť k skupinám odborov

Vecná pôsobnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ako aj ďalších stavovských a profesijných organizácií k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

V zmysle § 5 vyhlášky 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vecne zodpovednou organizáciou pre skupiny odborov:

29 Potravinárstvo
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.
43 Veterinárne vedy
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

Spolupracujúce stavovské organizácie a spolupracujúce profesijné organizácie sa podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

V zmysle § 5 vyhlášky 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sú spolupracujúcimi organizáciami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre jednotlivé skupiny odborov:

29 Potravinárstvo – Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Slovenská živnostenská komora 
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. – Slovenská lesnícka komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
43 Veterinárne vedy – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. – Slovenská lesnícka komora a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce