Stanovisko COPA COGECA k SPP po roku 2027

Stanovisko COPA COGECA k SPP po roku 2027

Ponúkame Vám stanovisko COPA COGECA k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2027, ktoré bolo schválené 26. mája na spoločnom zasadaní pracovných skupín pre rozvoj vidieka, SPP a priame platby.

Copa-Cogeca

30.05.2023

COPA COGECA o nařízení EU o ochraně rostlin: v praxi jen málo odpovědí

COPA COGECA o nařízení EU o ochraně rostlin: v praxi jen málo odpovědí

Vzhledem k tomu, že nařízení EU o udržitelném využívání přípravků na ochranu rostlin je politickým milníkem "od zemědělce ke spotřebiteli", sdružení zemědělců a družstev v EU COPA a COGECA očekávala vyvážený přístup, který zahrnuje nejen již známé cíle, ale také konkrétní řešení a alternativy k jejich dosažení.

Copa-Cogeca

04.07.2022

Stanovisko COPA COGECA pred ďalším trialógom k nariadeniu o strategických plánoch SPP

Stanovisko COPA COGECA pred ďalším trialógom k nariadeniu o strategických plánoch SPP

Celkovým cieľom musí byť vytvorenie skutočne rovnakých podmienok pre poľnohospodárov v celej Európe a zároveň umožnenie určitého stupňa regionálnych rozdielov.

Copa-Cogeca

03.05.2021

Stanovisko Copa a Cogeca k trialógu o nariadení o strategických plánoch SPP dňa 11. marca 2021

Stanovisko Copa a Cogeca k trialógu o nariadení o strategických plánoch SPP dňa 11. marca 2021

Musíme sa usilovať o jasnú definíciu skutočného poľnohospodára v celej EÚ, ktorá je založená na skutočnej a efektívnej poľnohospodárskej činnosti.

Copa-Cogeca

11.03.2021

Stanovisko Copa a Cogeca k ekoschémam

Stanovisko Copa a Cogeca k ekoschémam

Copa a Cogeca už viackrát zdôraznili, že ekoschémy musia byť pre členské štáty povinné a dobrovoľné pre poľnohospodárov, a požiadali o objasnenie, pokiaľ ide o druh poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, ktoré by mohli byť súčasťou týchto ekoschém.

Copa-Cogeca

08.03.2021

Stanovisko Copa-Cogeca k stratégii \"Z farmy na stôl\"

Stanovisko Copa-Cogeca k stratégii "Z farmy na stôl"

Čakanie na hodnotenie vplyvu - čo znamená pre poľnohospodárov (a spotrebiteľov) v EÚ dlhšie mlčanie Európskej komisie o Stratégii „z farmy na stôl“?

Pekka Pesonen, generálny tajomník COPA COGECA

04.12.2020

Informácia k nariadeniu o prechodnom období – výstup z trialógov

Informácia k nariadeniu o prechodnom období – výstup z trialógov

Predbežná politická dohoda o hlavných aspektoch nariadenia o prechodnom období. Predbežná politická dohoda o integrácii fondov EÚ novej generácie na rozvoj vidieka do nariadenia o prechodnom období a iné témy.

Copa-Cogeca

01.12.2020

Pozícia COPA a COGECA pre trialógy

Pozícia COPA a COGECA pre trialógy

Pozícia Copa a Cogeca k SPP po roku 2020 vzhľadom na prvý trialóg dňa 10.11.2020 (návrh nariadenia o strategických plánoch SPP).

SPPK

16.11.2020

Sú európski poľnohospodári a vlastníci lesov skutočne v centre Stratégie biodiverzity do roku 2030?

Sú európski poľnohospodári a vlastníci lesov skutočne v centre Stratégie biodiverzity do roku 2030?

Európska komisia oficiálne predstaví 20. mája 2020 Stratégiu EÚ pre biodiverzitu a Stratégiu Z farmy na stôl. Generálny tajomník COPA COGECA (ktorej je SPPK členom) si kladie si otázku, aký bude kumulatívny sociálno-ekonomický dopad (vrátane vplyvu na ceny potravín) navrhovaných opatrení, ako je vyčlenenie 10% využívaných poľnohospodárskych plôch na neprodukčných prvky, najmenej 25% poľnohospodárskej pôdy v EÚ v režime ekologického poľnohospodárstva, alebo významné zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín a hnojív?

Pekka Pesonen, generálny tajomník COPA COGECA

15.05.2020

Komora presadzuje svoje požiadavky na pôde Cogeca

Komora presadzuje svoje požiadavky na pôde Cogeca

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa po dvojročnej prestávke stala 14. septembra 2018 opäť členom Copa Cogeca. Hneď od vstupu do týchto dvoch medzinárodných organizácií, ktoré majú spoločný sekretariát a sídlia v Bruseli, sa komora aktívne zapája do účasti na zasadnutiach.

Jarmila Dubravská, zástupkyňa SPPK v EHSV

02.12.2019

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce