Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor >>

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957 a poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ k otázkam, ktoré treba podľa  názoru EHSV riešiť. Jednou z hlavných úloh EHSV je slúžiť ako „most“ medzi inštitúciami EÚ a organizovanou občianskou spoločnosťou v členských krajinách.

Členovia EHSV zastupujú vo svojich krajinách široké spektrum hospodárskych, sociálnych a kultúrnych záujmov. Ich činnosť je rozdelená do troch skupín: „Zamestnávatelia“, „Pracovníci“ a „Iné záujmy“ (t. j. poľnohospodári, spotrebitelia, organizácie ochrany životného prostredia, organizácie zastupujúce rodiny, mimovládne organizácie atď.).

EHSV predloží ročne v priemere 170 poradných dokumentov a stanovísk. Všetky stanoviská sa posielajú rozhodovacím orgánom EÚ a následne sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor má 353 členov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny z celej Európy. Členov navrhujú vlády členských štátov a do funkcie ich menuje Rada Európskej únie na obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie funkčné obdobie. Členovia EHSV nie sú platení, ale dostávajú denné príspevky na ubytovanie a náhrady cestovných výdavkov, keď sa zúčastňujú zasadnutí.

Počet členov z jednotlivých krajín závisí od počtu ich obyvateľov:
  • Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo – 24 členov
  • Španielsko, Poľsko – 21 členov
  • Rumunsko – 15 členov
  • Belgicko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko – 12 členov
  • Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Slovensko – 9 členov
  • Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko – 7 členov
  • Luxembursko, Cyprus – 6 členov
  • Malta – 5 členov

kontakt:

Rue Belliard/Belliardstraat 99
B-1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: +32 2 546 90 11
Fax: +32 2 513 48 93

Hlavná domovská stránka
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce