SPPK logo

Hospodárske výsledky potravinárskeho priemyslu v roku 2014

V potravinárskom priemysle sa v roku 2014 dosiahol hospodársky výsledok 165 441 019 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 4,6 %. Výnosy potravinárskeho priemyslu za rok 2014 predstavovali...

Klúč |  12.03.2015

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až december 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až december 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až december 2014 bolo pasívne v objeme – 1 038,0 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o...

Klúč |  12.03.2015

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v roku 2014

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v roku 2014

V roku 2014 pracovalo v potravinárskom priemysle 29 467 zamestnancov. Oproti roku 2013 sa stav zamestnancov znížil o ...

Klúč |  16.02.2015

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v roku 2014

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v roku 2014

V roku 2014 priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle dosiahla úroveň 801 EUR. Oproti roku 2013 to predstavuje nárast o ...

Klúč |  16.02.2015

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až november 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január až november 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až november 2014 bolo pasívne v objeme – 937,7 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o ...

Klúč |  11.02.2015

SPPK logo

Hospodárske výsledky potravinárskeho priemyslu za 3 štvrťroky 2014

V potravinárskom priemysle sa v období od 1.1.2014 do 30.9.2014 dosiahol hospodársky výsledok 127 537 964 EUR, ktorý sa oproti rovnakému obdobiu v roku 2013 znížil o 5,6 %.

Klúč |  12.09.2014

SPPK logo

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v období január - september 2014

V období január – september 2014 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 785 EUR. Oproti rovnakému obdobiu roka 2013 to predstavuje zvýšenie o 3,6 %.

Klúč |  20.11.2014

SPPK logo

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v období január – september 2014

Od januára do konca septembra 2014 pracovalo v potravinárskom priemysle 29 553 zamestnancov. Oproti rovnakému obdobiu roku 2013 sa stav znížil o 356 zamestnancov, čo predstavuje 1,2 %.

Klúč |  20.11.2014

SPPK logo

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2014

V 1. polroku 2014 v potravinárskom priemysle pracovalo 29 612 zamestnancov. Oproti 1. polroku 2013 sa stav zamestnancov znížil o 352 /o 1,2 %/.

Klúč |  13.08.2014

SPPK logo

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2014

V 1. polroku 2014 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 784 EUR. Oproti 1. polroku 2013 to predstavuje nárast o 3,3 %. Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal vo výrobe piva a sladu, kde sa priemerná mesačná mzda v 1. polroku 2014 zvýšila oproti 1. polroku 2013 o 12,0 %.

Klúč |  13.08.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce