Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hovädzieho dobytka

Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hovädzieho dobytka

Vyhlášku predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 21.2.2020 do 2.3.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/77.

03.03.2020

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v lehote od 30.1.2020 do 19.2.2020.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktorý je potrebný k návrhu

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktorý je potrebný k návrhu

Návrh Vyhlášky MS SR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov predložilo MS SR na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 28.1.2020 do 17.2.2020.

Legislatívny odbor

06.02.2020

Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v lehote od 20.1.2020 do 7.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/22.

Legislatívny odbor

24.01.2020

SPPK logo

Návrh novely vyhlášky č. 18/2012 Z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz 

  Návrh vyhlášky predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 05.02.-25.02.2015. Návrh bol pripravený tak, aby reagoval na problém v praxi, ktorý v...

Klúč |  12.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce