SPPK logo

Metodika fungovania a spolupráce centra odborného vzdelávania a prípravy

V tejto metodike fungovania a spolupráce je bližšie charakterizované čo je OVP a Satelit Centra OVP, prečo pôsobiť ako Centrum OVP, ciele a úlohy Centra OVP, spolupráca Centra OVP s jeho partnermi, organizačné útvary Centra OVP, materiálno - technické a priestorové zabezpečenie Centra OVP, tvorba vzdelávacích programov, formy odborného vzdelávania, overovanie vedomostí a zručností účastníkov vzdelávania, plánovanie činnosti Centra OVP, marketing Centra OVP, vyhodnocovanie činnosti, ukončenie činnosti a zánik Centra OVP...

24.03.2015

SPPK logo

Model a metodika hodnotiacich štandardov centra odborného vzdelávania a prípravy

Model hodnotenia Centra OVP je nástroj na hodnotenie, ktorý školu pôsobiacu ako Centrum OVP orientuje na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti a metodika hodnotenia je odporúčaný postup hodnotenia, ktorý obsahuje kritériá hodnotenia, spôsoby merania výsledkov a ich hodnotenia.

24.03.2015

SPPK logo

Model centra odborného vzdelávania a prípravy

Model Centra OVP je teda opis, zadefinovanie a usporiadanie procesov odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú uskutočňované v objektoch školy, ktorá pôsobí ako Centrum OVP. V záujme získania širšieho pohľadu na model Centra OVP, obsahuje nižšie uvedený materiál aj legislatívny základ pre pôsobenie školy ako Centrum OVP, informácie k organizovaniu činnosti centra ako organizácie, ako aj základné informácie k organizačnej štruktúre organizácie a informácie o modeloch organizácie.

24.03.2015

SPPK logo

Metodika výberu COVP

V metodike výberu COVP sa nachádza postup pri zriadení COVP, ciele a úlohy centra, obsah a hodnotenie projektu, doba zriadenia a zánik činnosti COVP a bodové hodnotenie kritérií. Ďalej sa v nižšie uvedených prílohách nachádza rokovací poriadok komisie a štatút komisie.

24.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce