KPPS, s.r.o.

Komplexné poľnohospodárske poradenstvo a služby, s.r.o.
komplexné služby od zámeru až po úspešné ukončenie!
 
Čo ponúkame
 • Projektová podpora z fondov EÚ
 • Urobíme pre Vás prípravné a projektové práce, realizáciu, až po ukončenie projektu
Žiadosti o priame platby 
 • Ponúkame Vám osobné poradenstvo a asistenciu pri vypĺňaní žiadostí o priame platby
Verejné obstarávanie
 • Zabezpečíme Vám kompletnú činnosť podľa zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Elektronické verejné obstarávanie
GPS Práce
 • Zabezpečíme pre Vás lokalizáciu parciel v rámci blokov LPIS, Agrochemické skúšanie pôd a presné poľnohospodárstvo
Tvorba a administrácia web stránok
 • Navrhneme a vytvoríme web stránku podľa Vašich požiadaviek.
Foto služby
 • Nafotenie, postprocesing, optimalizovanie pre tlač, publikovanie.
 • Kalendáre, výročné správy a pod.
Vzdelávanie
 • Organizujeme vzdelávanie priamo v podniku, alebo podľa požiadaviek na žiadanú tému, s vybavením a odbornými lektormi, školenia a semináre s možnosťou využitia akreditovaných vzdelávacích aktivít SPPK
Konferencie
 • Podľa požiadaviek (témy, termín, miesto, počet účastníkov) zorganizujeme konferencie na rôznej úrovni (miestna, regionálna, celoslovenská či medzinárodná)
Prenájom a technické vybavenie
 • Prenajímame rokovacie priestory vybavené s potrebnou technikou a obsluhou
 • Prenajímame, inštalujeme a poskytujeme audiovizuálnu techniku (kompletný servis)

PR akcie a web banner

 • Kvalitné reklamné a propagačné aktivity na zviditeľnenie vašej spoločnosti rôznymi formami
 
Kontakt:
KPPS s.r.o.
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1
Ing. Jozef Artim, CSc.
02/502 17 102
 

 


 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce