Ochrana zdravia ľudí a zvierat „Jedno zdravie“ – musí byť ústredným bodom politického programu EÚ

Ochrana zdravia ľudí a zvierat „Jedno zdravie“ – musí byť ústredným bodom politického programu EÚ

Prečítajte si list viacerých organizácií (vrátane COPA COGECA) komisárovi pre životné prostredie ohľadom chovu hospodárskych zvierat. Predmetom listu sú dezinformácie ohľadom prenosu COVID-19 a ataky na živočíšnu výrobu ako takú.

19.05.2020

Vplyv krízy na vinársky sektor. Copa a Cogeca načrtli potrebné naliehavé opatrenia

Vplyv krízy na vinársky sektor. Copa a Cogeca načrtli potrebné naliehavé opatrenia

Vypuknutie a šírenie COVID-19 a následné opatrenia zavedené vládami na jeho obmedzenie viedli k náhlemu zatvoreniu väčšiny hotelov, reštaurácií a barov na kontinente, čo zvyčajne predstavuje viac ako 30% spotreby vína v EÚ čo sa týka objemu a zhruba 50% hodnoty vína spotrebovaného v EÚ.

Copa-Cogeca

29.04.2020

COVID-19 zvyšuje tlak na pestovateľov zemiakov v celej Európe

COVID-19 zvyšuje tlak na pestovateľov zemiakov v celej Európe

Pandémia COVID-19 má devastujúci účinok na trh so zemiakmi, čo bude mať dopad na ďalšie segmenty trhu so zemiakmi vrátane európskych organizácií výrobcov, ako sú družstvá zapojené do dodávateľského reťazca pre čerstvé zemiaky, ako aj na výrobu škrobu. Copa a Cogeca navrhuje v liste zaslanom Európskej komisii viaceré riešenia.

Copa-Cogeca

29.04.2020

Copa a Cogeca vyzývajú komisiu na riešenie dopadov COVID-19 na bielkovinové rastliny

Copa a Cogeca vyzývajú komisiu na riešenie dopadov COVID-19 na bielkovinové rastliny

Copa a Cogeca vyzývajú Komisiu, aby podnikla rýchle kroky na riešenie rastúceho rizika nerovnováhy na európskom trhu s bielkovinovými rastlinami a v jeho dodávateľských reťazcoch pre biopalivá

Copa-Cogeca

29.04.2020

Vykonávacie nariadenie komisie – zjednodušenie kontrol

Vykonávacie nariadenie komisie – zjednodušenie kontrol

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/532 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci SPP.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

17.04.2020

Vykonávacie nariadenie komisie - preddavkové platby

Vykonávacie nariadenie komisie - preddavkové platby

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb

17.04.2020

Dopad COVID-19 na sektory poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Dopad COVID-19 na sektory poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Prečítajte si hodnotenie COPA-COGECA o dopadoch pandémie na poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (29. apríl - 12. máj 2020)

Copa-Cogeca

19.05.2020

Farm Europe

Farm Europe

Zdravotná kríza Covid-19 & agropotravinársky sektor EÚ: súrne opatrenia, ktoré by mali byť prijaté

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

15.04.2020

Požiadavka na preddavkové platby

Požiadavka na preddavkové platby

V článku nájdete názory členských organizácií COPA COGECA na vyplatenie preddavkov priamych podpôr. Posledná aktualizácia: 3. apríla 2020.

Copa-Cogeca

06.04.2020

Návrhy krajín EÚ na zmeny v greeningu

Návrhy krajín EÚ na zmeny v greeningu

V článku nájdete názory členských organizácií COPA COGECA o zmenách v greeningu. Posledná aktualizácia: 3. apríla 2020.

Copa-Cogeca

06.04.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce