Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

Dňa 22.2.2017 organizuje RPPK Trnava školenie v rámci modulu 2 - pre vedúcich pracovníko a modulu 3 - pre aplikátorov

Peter Lacina, odbor poľnohospodárstva a služieb

20.02.2017

SPPK logo

Termíny školení

Termíny školení organizované regionálnymi kanceláriami SPPK

01.03.2016

Prechodné obdobie pre profesionálnych používateľov látok na ochranu rastlín končí 26.11.2015

Prechodné obdobie pre profesionálnych používateľov látok na ochranu rastlín končí 26.11.2015

Zákon č. 405/2011 Z.z. stanovuje povinnosť pre každého, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, pre profesionálnych používateľov, poradcov a distribútorov, byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§32, ods. 1).

Mgr. Peter Lacina

Klúč |  02.11.2015

SPPK logo

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácie

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/128/EC, ktorou Európska únia stanovuje rámec na trvalo udržateľné používanie pesticídov, dáva okrem iného aj základ pre kontrolované používanie prípravkov na ochranu rastlín a požaduje, aby sa v členských štátoch vytvorili systémy odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, bez ktorých nie je možné zabezpečovať poľnohospodársku a lesnícku výrobu.

12.03.2015

SPPK logo

Modul 1 - Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh pre predajcov

Cieľová skupina: - Predajcovia, distribútori, dovozcovia. - Výnimku tvoria v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z. distribútori predávajúci len prípravky na neprofesionálne použit...

12.03.2015

SPPK logo

Modul 2 - Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve

Cieľová skupina: - Agronómovia, poradcovia, riadiaci pracovníci v poľnohospodárskej praxi Obsah školenia: - Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany rastlín - Rozdelenie...

12.03.2015

SPPK logo

Modul 3 - Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre aplikátorov v poľnohospodárstve

Cieľová skupina: - Traktoristi, vodiči obsluhujúci samohybné mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín, letci - Obsluhujúci personál pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín alebo...

12.03.2015

SPPK logo

Inštruktážne video

...

12.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce