Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - SUCHO

Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - SUCHO

Bolo zverejnené usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia. 

PPA

22.09.2023

Blíži sa termín na úhradu poitného

Blíži sa termín na úhradu poitného

Ročné poistné, na ktoré je možné uplatniť si žiadosť o refundáciu oprávnených poistných nákladov, je potrebné uhradiť najneskôr do 30.9.2023. Žiadateľ je povinný doklad o úhrade predpísaného poistného doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre najneskôr do 06.10.2023.

Agra poisťovňa

22.09.2023

Otázky ku kontrole AMS, krížová kontrola na žiadostiach

Otázky ku kontrole AMS, krížová kontrola na žiadostiach

Na základe aktuálnej situácie v AMS úrad SPPK v tomto týždni oslovil zástupcov PPA s najčastejšími otázkami, ktoré sme zaznamenali od našich členov. Prinášame Vám aj oznámenie PPA o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK,PPA

22.09.2023

Krížová kontrola v GSAA, aktuálne otázky a odpovede k AMS

Krížová kontrola v GSAA, aktuálne otázky a odpovede k AMS

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálne otázky a odpovede PPA k AMS, krížovej kontrole GSAA a aktualizované usmernenie MPRV SR k NV SR č. 436/2022

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

18.09.2023

Aktuálne otázky a odpovede k AMS

Aktuálne otázky a odpovede k AMS

Na základe podnetov od našich členov sme v tomto týždni znovu oslovili Pôdohospodársku platobnú agentúru s aktuálnymi otázkami týkajúcimi sa plošného monitorovania plôch (AMS).

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

08.09.2023

Modifikované usmernenie k NV SR 436/2022 Z. z.

Modifikované usmernenie k NV SR 436/2022 Z. z.

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

25.08.2023

Workshop „Systém plošného monitorovania AMS“

Workshop „Systém plošného monitorovania AMS“

Dávame vám do pozornosti workshop PPA „Systém plošného monitorovania AMS“, ktorý sa uskutoční v piatok 18.8.2023 o 14:30 v pavilóne K na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

PPA

16.08.2023

Posledné dni na podanie žiadosti o zelenú naftu

Posledné dni na podanie žiadosti o zelenú naftu

PPA vyzýva oprávnených žiadateľov, aby využili posledné dni na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2023. Žiadosti môžu posielať do 21. augusta 2023. PPA podporí prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe sumou 32 miliónov EUR.

PPA

16.08.2023

Evidencia pozemkov - upozornenie

Evidencia pozemkov - upozornenie

V súvislosti s končiacim sa termínom predkladania evidencie pozemkov (31.07.) si dovoľujeme dať Vám do pozornosti Oznámenie PPA pre prijímateľov, ktorí nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023. Zároveň si pozrite odpovede od PPA k tejto problematike.

PPA/Odbor poľnohospodárstva a služieb

31.07.2023

Vyhlášky k identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

Vyhlášky k identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

V Zbierke zákonov boli novo vyhlásené vyhlášky ustanovujúce podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz. Dávame Vám do pozornosti lehoty v týchto vyhláškach a dátum ich účinnosti.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

27.07.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce