Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory pre dojnice, ošípané alebo ovce

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory pre dojnice, ošípané alebo ovce

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch, ktorá sa poskytuje na dojnice, ošípané alebo ovce samičieho pohlavia vo veku od 12 mesiacov. Výzva je otvorená od 30. júna 2022 do 15. júla 2022.

PPA

30.06.2022

Oznámenie pre žiadateľov pre viazané priame platby na zvieratá

Oznámenie pre žiadateľov pre viazané priame platby na zvieratá

V súvislosti s náhradami zvierat za viazané priame platby si dovoľujeme dať Vám do pozornosti stanovisko, ktoré už PPA zasielala žiadateľom. Podľa informácií z dnešného dňa sa toto stanovisko pre aktuálnu kampaň podávania žiadostí nebude meniť.

PPA

27.06.2022

Oznámenie k podávaniu jednotnej žiadosti pre rok 2022

Oznámenie k podávaniu jednotnej žiadosti pre rok 2022

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k podávaniu jednotnej žiadosti pre rok 2022. Toto oznámenie sa týka najmä možných úprav vo výmerách pozemkov a aktualizácie LPIS.

PPA

27.06.2022

Pozastavenie uplatnenia výnimky pre maximálny obsah kadmia vo fosforečných hnojivách

Pozastavenie uplatnenia výnimky pre maximálny obsah kadmia vo fosforečných hnojivách

Informácia o pozastavení uplatnenia výnimky pre maximálny obsah kadmia vo fosforečných hnojivách s označením CE uvádzaných na trh v SR. Pozastavenie výnimky je do konca roka 2022.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

27.06.2022

Stanovisko MPRV SR k povoleniu prípravku na ochranu rastlín REGLONE

Stanovisko MPRV SR k povoleniu prípravku na ochranu rastlín REGLONE

MPRV SR povolilo uvedenie na trh a použitie prípravku na ochranu rastlín REGLONE. Prečítajte si celé stanovisko rezortného ministerstva.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

27.06.2022

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

Kalkulačka podpôr v rámci Strategického plánu 2023-2027 na Slovensku

Vpočítajte si výšku podpory v novom období rokov 2023-2027. Kalkulačka poľnohospodárom umožňuje výpočet neprojektových podpôr v nasledujúcich rokoch.

MPRV SR

02.06.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva je otvorená od 27. mája 2022 do 27. júla 2022.

PPA

27.05.2022

Webinár SPPK k aktualizácii LPIS

Webinár SPPK k aktualizácii LPIS

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na základe predchádzajúcej intenzívnej komunikácie vedenia PPA a vedenia SPPK k problematike aktualizácie LPIS a k svahovitosti, SPPK usporiada 25. mája webinár zameraný na aktualizáciu LPIS za prítomnosti príslušných zamestnancov PPA, ktorí budú prezentovať metodiku aktualizácie LPIS.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

25.05.2022

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

PPA

12.05.2022

Vzdelávanie pre poľnohospodárov

Vzdelávanie pre poľnohospodárov

SPPK organizuje viacero aktivít pre poľnohospodárov, z ktorých získavajú dôležité informácie k priamym platbám na pôdu a ďalším konkrétnym opatreniam a problémom v praxi.

SPPK

11.05.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN