Vzdanie sa práva na odvolanie - aktuálny formulár na stránke PPA

Vzdanie sa práva na odvolanie - aktuálny formulár na stránke PPA

Oznamujeme žiadateľom o priame podpory, že na webovom sídle PPA v sekcii formuláre je zverejnená aktuálna Zápisnica „Vzdanie sa práva na odvolanie“.

08.12.2021

Doplňujúca informácia k rozhodnutiam o vyplácaní priamych platieb

Doplňujúca informácia k rozhodnutiam o vyplácaní priamych platieb

V nadväznosti na informáciu o začatí vydávania rozhodnutí o vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom by sme Vám radi bližšie ozrejmili odporúčanie riaditeľa sekcie priamych platieb, pána Hirjaka.

SPPK

Klúč |  05.12.2021

PPA začala vydávať rozhodnutia o vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom

PPA začala vydávať rozhodnutia o vyplácaní priamych platieb poľnohospodárom

Je dôležité, aby si žiadatelia kontrolovali doručenie rozhodnutí prostredníctvom elektronických schránok a poštou a prevzali ich.

PPA

30.11.2021

Oznámenie pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov - uzatvorenie aplikácie GSAA pre rok 2021

Oznámenie pôdohospodárskej platobnej agentúry pre žiadateľov - uzatvorenie aplikácie GSAA pre rok 2021

Aplikácia GSAA pre rok 2021 bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania do 25.11.2021 do 08:00 hod.

PPA

19.11.2021

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2021

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2021

Odporúčame všetkým žiadateľom podávajúcim jednotné žiadosti o podporu venovať pozornosť tejto informácii.

PPA

31.08.2021

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C. Zároveň PPA oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného katalógu.

PPA

31.08.2021

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2021, že dňa 08.06.2021 v zmysle čl. 11 ods. 4. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení (ďalej len „VNK 809/2014“) vykonala predbežnú krížovú kontrolu.

PPA

11.06.2021

Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna

Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna

PPA akceptuje žiadosti až do 11. júna, bude však krátiť sumu, na ktorú má žiadateľ nárok, o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

PPA

28.05.2021

Aktuálna situácia s podávaním jednotných žiadostí

Aktuálna situácia s podávaním jednotných žiadostí

Predvčerom (17.05.) uplynul čas na podávanie jednotných žiadostí o podporu. Žiadosti je však možné podávať ešte ďalších 25 kalendárnych dní.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

19.05.2021

Aktualizované usmernenie k nariadeniu vlády č. 342/2014 - aktuálne k podávaniu jednotných žiadostí

Aktualizované usmernenie k nariadeniu vlády č. 342/2014 - aktuálne k podávaniu jednotných žiadostí

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené aktualizované Usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 342/2014.

PPA

26.04.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN